ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ธันวาคม 2557
    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘


ธันวาคม 2557
    นิสิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ กับครีเอทีฟจากเอเจนซี่ชั้นนำ ในโครงการ ADxercise Workshop 3
    นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัล The Character Award ในโครงการประกวด Gatsby Student CM Awards 9
    นิสิตนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคตะวันออก ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC PLAN ตอน โMADE BY YOU ชีวิตเลือกได้โ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสอนกีฬา ณ ราชอาณาจักรภูฎาน


ธันวาคม 2557
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    กิจกรรมจักรยาน ๓ วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑


ธันวาคม 2557
    คนเก่งสาธิตฯ ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส POKPOK - RAM Junior Tennis Championship
    มหาวิทยาลับูรพา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
    งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๒๕๕๗
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน ๕ ธันวามหาราช


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗
    พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ NSC 2015 รอบข้อเสนอโครงการ
    สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสทรงขอบใจ


ธันวาคม 2557
    ผลการคัดเลือกกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จัดการอบรม เรื่องการจัดทำ มคอ.๓ - มคอ.๗ TQF
    BUUIC Open House 2014


ธันวาคม 2557
    วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕
    ศาลปกครองระยองสั่งจำหน่ายคดี
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต
    มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗


พฤศจิกายน 2557
    มวยไทยการกุศล ศึกมวยไทยลุมพินี
    งานหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


พฤศจิกายน 2557
    ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์


พฤศจิกายน 2557
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา MOU กับ The Public Administration Institute of Home Affairs IPDN ณ Ministry of Home Affair


พฤศจิกายน 2557
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


พฤศจิกายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุม The 2nd ASEAN3 Rectorsโ Conference


พฤศจิกายน 2557
    ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์


พฤศจิกายน 2557
    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงานแล
    ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางานบริหารและธุรการ
    การสัมมนา หัวข้อนวัตกรรมการสื่อสาร : ประชาชนภาคตะวันออกสู่ประชาคม AEC
    อาจารย์สยุมพร ลิ่มไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. พ.ศ. ๒๕๕๗


พฤศจิกายน 2557
    นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทำอาหาร โBattle of the chefs 2014โ


พฤศจิกายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมงานกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดมิตรภาพเมียนมาร์-ไทย ประจำกฐินกาล ๒๕๕๗
    เตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ ACM-ICPC Thailand Boost-UP Camp 2014


พฤศจิกายน 2557
    คุณวนิดา ชูเกียรติชัย บริจาครถยนต์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และกิจการที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2557
    ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการก่อสร้าง อาคารโลกใต้ทะเล ครั้งที่ ๕๒๕๕๗


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำเงิน จำนวน ๒,๑๓๕,๑๗๙.๕๐ สตางค์ ถวายจตุปัจจัย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


ตุลาคม 2557
    โครงการศึกษาวิจัยความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ข้าวหลามหนองมน


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช


ตุลาคม 2557
    การแถลงข่าว โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา


ตุลาคม 2557
    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา โดยพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และคณะ

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

เมษายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


กุมภาพันธ์ 2558
    คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์


มกราคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


ธันวาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อ.เศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


ธันวาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๕๘


ธันวาคม 2557
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาทรัพยากรมนุษย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


ธันวาคม 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


ธันวาคม 2557
    โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘
    ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมยุคปฏิรูป
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางเครื่องถ่ายเอกสาร {ร้านถ่ายเอกสาร}
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อตู้ปลอดเชื้อ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


ธันวาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร Mini MBA
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ให้โอวาทนิสิตอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสอนกีฬา ณ ราชอาณาจักรภูฎาน
    STI Thailand Award 2015
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    นิสิตนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคตะวันออก ในการประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC PLAN ตอน โMADE BY YOU ชีวิตเลือกได้โ
    นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้ารางวัล The Character Award ในโครงการประกวด Gatsby Student CM Awards 9
    นิสิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ กับครีเอทีฟจากเอเจนซี่ชั้นนำ ในโครงการ ADxercise Workshop 3
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ 1 เครื่อง, เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ขาแขวน 3 เครื่องและจอรับภาพติดผนังชนิดมือดึง 3 ชุ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องสลับสัญญาณภาพวิดีโอ พร้อมติดตั้งประจำห้อง ๒๐๑ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี จำนวน ๑ ชุด


ธันวาคม 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    กิจกรรมจักรยาน ๓ วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ชุด PLC HARDWARE จำนวน 4 ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าหลอดไฟ LED กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2558
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
    ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องให้บริการกองกิจการนิสิตฯ จำนวน 1 งาน


ธันวาคม 2557
    ผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยฯ
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน ๕ ธันวามหาราช
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบูรพาสืบสานวิถีชาวนา
    การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๒๕๕๗
    งานวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    มหาวิทยาลับูรพา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
    คนเก่งสาธิตฯ ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส POKPOK - RAM Junior Tennis Championship
    ประกาศ เรื่อง การเสนอราคาเป็นผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรฯ


ธันวาคม 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ จำนวน ๕ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์


ธันวาคม 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต และการจัดการมหาบัณฑิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
    สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชกระแสทรงขอบใจ
    พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ NSC 2015 รอบข้อเสนอโครงการ
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่อง CNC Machine Center ภาควิชาอุตสาหการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อชุดวอร์มนักกีฬา จำนวน 387 ชุด และเสื้อแจ็คเก็ตกรรมการ จำนวน 119 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซ่อมแซมประติมากรรมโลมา น้ำพุ


ธันวาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ระบบโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องอัดอากาศสำหรับถังอากาศดำน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน
    ผลการคัดเลือกกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าที่สนามเทนนิส
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 เครื่อง


ธันวาคม 2557
    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558
    ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
    ปฏิทินการรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    BUUIC Open House 2014
    งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จัดการอบรม เรื่องการจัดทำ มคอ.๓ - มคอ.๗ TQF
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    บทอศิรวาท ๕ ธันวามหาราช


ธันวาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตู้ปลอดเชื้อ ชนิด Biological Safety Cabinet Class II


ธันวาคม 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดหาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    อบรมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถสวัสดิการรับ-ส่งนักศึกษา ๖ คัน
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
    สัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาตัดชุดสูท
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานซื้อสินค้า ประเภทตุ๊กตา จำนวน 6 รายการ 845 ชิ้น


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เริ่ม ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ วิทยาเขต
    ศาลปกครองระยองสั่งจำหน่ายคดี
    วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลักฯ
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2558


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ ชุดผสมสัญญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ In-situ CBR ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องทดสอบความซึมน้ำของดิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องสร้างต้นแบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


พฤศจิกายน 2557
    งานหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    มวยไทยการกุศล ศึกมวยไทยลุมพินี


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครือข่ายไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องบันทึกข้อมูล ดาต้าล๊อกเกอร์ 12 ช่องฯ
    สำนักหอสมุด เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
    ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก


พฤศจิกายน 2557
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา MOU กับ The Public Administration Institute of Home Affairs IPDN ณ Ministry of Home Affair
    งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อกล้องถ่ายดีโอ ขาตั้งกล้องและกล้องดิจิตอล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างซ่อมช่วงล่างและระบบเบรกรถบัสปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าได้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องวัดออสโมลาริตี้ในสารละลาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อเยื้ออัตโนมัติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ 10 ชุด
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม QS1
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดา จานวน ๗ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบอ่านข้อมูล OMR จานวน ๑ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม QS1
    ประกาศตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 14 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสำหรับเจ้าหน้าที่วิชาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 26 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร 7 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์จำนวน ๑ ชุด


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑ คัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ห้อง 207 จำนวน 7 รายการ
    ราคากลางจัดหา จ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร ผศ. นพรัตน์ ผลาพิบูลย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ราคากลางงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคารหอพัก ๑๔
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบแสงสว่างของถนนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เครื่องวัดความสูงคลื่น เครื่องวัดกระแสน้ำ 3 แบบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ เครื่องวัดค่าโมดู เครื่องวัดค่าหน่วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องปรับระนาบผิว เครื่องทดสอบแรงดันไอน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


พฤศจิกายน 2557
    ตารางราคางานทำระบบกันซึมหอพัก๑๔
    กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
    ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 10 เครื่อง
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมากำจัดปลวก


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชุดถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
    ราคากลางจัดหา เสื้อสีเหลือง จำนวน ๑ งาน


พฤศจิกายน 2557
    โครงการประกันสังคม Burapha University Hospital : We care your Health


พฤศจิกายน 2557
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
    การประชุมวิชาการและเปิดตัวโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก


พฤศจิกายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุม The 2nd ASEAN3 Rectorsโ Conference


พฤศจิกายน 2557
    ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
    นิสิตชนะเลิศการแข่งขัน Battle of the Chef 2014 โชว์ฝีมือการปรุงอาหาร ให้ผู้บริหารฯ ได้ชิม


พฤศจิกายน 2557
    อาจารย์สยุมพร ลิ่มไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. พ.ศ. ๒๕๕๗
    การสัมมนา หัวข้อนวัตกรรมการสื่อสาร : ประชาชนภาคตะวันออกสู่ประชาคม AEC
    ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางานบริหารและธุรการ
    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงานแล


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7
    นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทำอาหาร โBattle of the chefs 2014โ
    นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศคว้ารางวัล การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับประเทศ


พฤศจิกายน 2557
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษธ รอบ ๒ เพิ่มเติม


พฤศจิกายน 2557
    เตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ ACM-ICPC Thailand Boost-UP Camp 2014
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมงานกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดมิตรภาพเมียนมาร์-ไทย ประจำกฐินกาล ๒๕๕๗
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗


พฤศจิกายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
    คุณวนิดา ชูเกียรติชัย บริจาครถยนต์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และกิจการที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2557
    ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการก่อสร้าง อาคารโลกใต้ทะเล ครั้งที่ ๕๒๕๕๗
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำเงิน จำนวน ๒,๑๓๕,๑๗๙.๕๐ สตางค์ ถวายจตุปัจจัย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


ตุลาคม 2557
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    โครงการศึกษาวิจัยความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ข้าวหลามหนองมน


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ การก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ ๕๓
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช


ตุลาคม 2557
    การแถลงข่าว โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา


ตุลาคม 2557
    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา โดยพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และคณะ


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลยุค AEC : Competency performance
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา ประจำภาคเรียนพิเศษที่ ๒๒๕๕๗ วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา


ตุลาคม 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬ่า ศิลปะ และดนตรีไทย โครงการทับทิมสยาม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558


ตุลาคม 2557
    เปิดแล้ว โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่ รุ่นที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา


ตุลาคม 2557
    รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


กันยายน 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ


กันยายน 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่..ชุมชน


กันยายน 2557
    4 ตุลาคม 2557 ชมรายการ สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ Look Aroound


กันยายน 2557
    รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา


สิงหาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล แมงกะพรุน ลอยนับแสนที่ทะเลระยอง
    ช่อง7 บุกเปิดห้องปฎิบัติการวิจัยทำสกู๊ปข่าวพิเศษที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการ Navigator


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดแม่รำพึง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำ


เมษายน 2557
    พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มีนาคม 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗


มีนาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24Newsletter

ธันวาคม 2557
    โครงการรวมพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล


พฤศจิกายน 2557
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ


เมษายน 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ และรดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

Calendar