ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา


>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

พฤศจิกายน 2563
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร
    ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ในสภาพจริง Real-time PCR ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์รักษานิ่วและต่อมลูกหมากฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกนิ้วหักฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครืองช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงฯจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดมดลูกฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงฯ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดหลอดอาหารฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดไม่สอดใส่ท่อฯ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องอกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนฯจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างประกาศและประกวดราคาซุดด้ามจับสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมฯจำนวน 5เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อหิน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือป่าตัดจอประสาทตา Set Retina ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องทำแห้งด้วยความเย็น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กจำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงประลองวิศวกรรมเครื่องกลเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติระยะที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
    ม.บูรพา ต้อนรับ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชมและดูงานกองกลาง กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริการการศึกษา และกองกิจการนิสิต


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศผลผู้ชนะให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเสื้อกีฬาบุคลากรและนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส และวัดค่าฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับBIPAP ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกสองระดับBIPAP มีแบตเตอรี่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องตัด ปั่น ดูด ENTฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสภาพผิวหนังระบบมัลติโพรบ พร้อมหัววัดฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานกระดูกและข้อ Extra Ortho Set ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือและผ้าห่มฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้แบบไบโพล่าร์ แบบมีระบบฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสีแบบเคลื่อนย้ายได้ mobile radiant warmer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


พฤศจิกายน 2563
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดตรวจสอบคุณสมบัติของดิน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องทำปฏิกิริยาแบบ ลูกโซ่สำหรับเพิ่มปริมาณดีเอนเอในหลอดทดลองต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงสำหรับทารกแรกเกิดชนิดปรับระดับความสูงได้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬาบุคลากรและนักเรียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องอัดรีดพลาสติกชนิดสกรูคู่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสำหรับเด็กโตฯ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่สำหรับผู้ใหญ่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ
    ประกาศประกวดราคาซื้อครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหนังตา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดท่อน้ำตา DCR Set ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ร่างประกาศและประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบไบเฟสิคฯ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่านตัด Major Setฯ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือชุดเครื่องมือผ่านตัดผ่านกล้องฯ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผสมอากาศกับออกซิเจนชนิดการไหลแบบต่ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบผ้าห่ม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค ชนิด 4 เบลด laryngoscope จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับตัดต่อ จำนวน ๔๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงความเข้มสูงรักษาโรคทางผิวหนังฯ ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกจากภายนอกร่างกาย ชนิดโครงรูปวงแหวน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ม.บูรพา จัดประเมินคุณภาพการศึกษา.. ในพิธิเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบด้านล่าง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบบด้านบน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดปะแต่ง เยื่อแก้วหู Tympanoplasty Setฯ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ทารก ambu bagฯ 34 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเปิดรับสมัครงาน 2,000 กว่าตำแหน่ง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อทางจุลพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ปีงบประมาณ 2564


พฤศจิกายน 2563
    BUUIC is looking for full time instructors native English speakers to teach in Bangsaen, Chonburi.
    เปิดจองหอพัก งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 Switchขนาด 24 ช่อง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงหลายความยาวคลื่นพร้อมกัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒ เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบบรุคฟิลด์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง
    ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักบริการวิชาการ
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงReal-time PCR ต.โขมงอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศ ผลการประมูลให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์


พฤศจิกายน 2563
    ขอเรียนเชิญคณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆร่วมลงทะเบียนเพื่อเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการให้บริการวิชาการสู่สังคม
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อมีดเพชรสำหรับงาน BIO 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
    คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโรตารีปั๊ม 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำตู้ล็อกเกอร์ 36 ช่อง จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -๘๐ องศาเซลเซียส ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddin
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอสารเคมี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดแผลเล็ก ขนาดกลาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด Minor Set ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ


พฤศจิกายน 2563
    ม.บูรพา ร่วม.อนุรักษ์พลังงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับ.บุคลากร ม.บูรพา
    ม.บูรพา มุ่งพัฒนาคณาจารย์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้ล๊อคเกอร์ จำนวน 36 ช่อง 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกและข้อ พื้นฐานใหญ่ Large bone basic 1 ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดแผลเล็ก Excision set 1 ชุด
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง ซื้องานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ท่อ 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมีดเพชรสำหรับงาน BIO 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโรตารีปั๊ม 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๑๑๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลพืชสวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล Data Center 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศคณะศึกษาศาสตรข้อมูลสารสำคัญของสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Invereter ขนาด 36,000บีทียู จำนวน 6 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ Ultrasound ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ DO merter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ข้อมูลสารสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์
    ประกาศโลจิสติกส์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์


พฤศจิกายน 2563
    รับสมัครเข้าศึกษาต่อ MBA และ MMInternational Tourism Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกฯ


พฤศจิกายน 2563
    กำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้เก็บสารเคมีระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบInverter ขนาด ๑๓๐๐๐บีทียู ๑ เครื่อง ๓๐,๐๐๐ บีทียู ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    เปิดรับสมัครอาสาสมัคร Bangsaen 21
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อชุดเครื่องมือสำหรับแยกสารชีวโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสารสำคัญของสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์เครือข่ายการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาเภสัชศาสตร์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือดชนิดเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งโต๊ะ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Invereter ขนาด ๑๓๐๐๐บีทียู ๑ เครื่องและ ขนาด ๓๐๐๐๐บีทียู ๖ เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล Data Center ๑ ระบบ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบลมร้อน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำปฏิกิริยาแบบลูกโซ่สำหรับเพิ่มปริมาณดีเอนเอในหลอดทดลอง ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยใน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563


พฤศจิกายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


พฤศจิกายน 2563
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ


ตุลาคม 2563
    ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบบรุคฟิลด์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19นิ้ว 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารแนะนำโรงเรียน จำนวน 2,600 ชุด
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตยมาสที่ ๔


ตุลาคม 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมตู้จัดแสดงกะพรุน ชุด B8-B12 จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับ 1 ปีการศึกษา 2563 มกราคม 2563- มิถุนายน 2563 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างพิมพ์วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มกราคม 2563-มิถุนายน 2563 จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2563
    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา
    สภาพนักงาน ม.บูรพา จัดพิธีส่งมอบงานของสภาพนักงาน ในการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒๕๖๓
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


ตุลาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้จัดแสดงกะพรุน ชุด B๘-B๑๒ จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ตุลาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาบริการ ดูแลเปิดปิดห้องเรียน จัดสถานที่ห้องสอบ รับส่งเอกสาร ฯ ปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ


ตุลาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Visible Spectrophotometer ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสอบคุณสมบัติของดิน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา


ตุลาคม 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ DO merter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์ Ultrasound ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ตุลาคม 2563
    เสวนาในชั้นเรียนหลักสูตร Executive MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


ตุลาคม 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


ตุลาคม 2563
    รับสมัครนักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ 2 อัตรา
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2564


ตุลาคม 2563
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    อบรมบัญชีครัวเรือน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563


ตุลาคม 2563
    การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมส์ Business Stimulation วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


ตุลาคม 2563
    เปิดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2563
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4


กันยายน 2563
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงการจัดนิทรรศการบริเวณลานเรียนรู้ภายในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กันยายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง
    เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK สอบ 6 ธ.ค.63


กรกฎาคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


กรกฎาคม 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


มิถุนายน 2563
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มิถุนายน 2563
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา ๑ ตำแหน่ง


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอัญมณี
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะเทคโนโลยีทางทะเล


มกราคม 2563
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ธันวาคม 2562
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar