ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤศจิกายน 2557
    มวยไทยการกุศล ศึกมวยไทยลุมพินี
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
    งานหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


พฤศจิกายน 2557
    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค การประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan
    ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์


พฤศจิกายน 2557
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา MOU กับ The Public Administration Institute of Home Affairs IPDN ณ Ministry of Home Affair


พฤศจิกายน 2557
    INVITATION TO THE CEREMONY IN CELEBRATION OF HIS MAJESTY KING BHUMIPOL ADULYADEJ โS BIRTHDAY DECEMBER THE FIFTH, 2014 THAMRONG BUA SRI AUDITORIUM


พฤศจิกายน 2557
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช


พฤศจิกายน 2557
    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice: GCP


พฤศจิกายน 2557
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี


พฤศจิกายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุม The 2nd ASEAN3 Rectorsโ Conference


พฤศจิกายน 2557
    ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์


พฤศจิกายน 2557
    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงานแล
    ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางานบริหารและธุรการ
    การสัมมนา หัวข้อนวัตกรรมการสื่อสาร : ประชาชนภาคตะวันออกสู่ประชาคม AEC
    อาจารย์สยุมพร ลิ่มไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. พ.ศ. ๒๕๕๗


พฤศจิกายน 2557
    นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทำอาหาร โBattle of the chefs 2014โ


พฤศจิกายน 2557
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมงานกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดมิตรภาพเมียนมาร์-ไทย ประจำกฐินกาล ๒๕๕๗
    เตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ ACM-ICPC Thailand Boost-UP Camp 2014


พฤศจิกายน 2557
    คุณวนิดา ชูเกียรติชัย บริจาครถยนต์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และกิจการที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2557
    กองอาคารสถานที่ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถ
    ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการก่อสร้าง อาคารโลกใต้ทะเล ครั้งที่ ๕๒๕๕๗


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำเงิน จำนวน ๒,๑๓๕,๑๗๙.๕๐ สตางค์ ถวายจตุปัจจัย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


ตุลาคม 2557
    โครงการศึกษาวิจัยความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ข้าวหลามหนองมน


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช


ตุลาคม 2557
    การแถลงข่าว โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา


ตุลาคม 2557
    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา โดยพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และคณะ


ตุลาคม 2557
    ประชุมการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗
    วิเทศสัมพันธ์สัญจร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ


ตุลาคม 2557
    ในวาระโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อทั่วโลกและวันสถาปนาวันขงจื่อโลก
    วันธำรง บัวศรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗


ตุลาคม 2557
    แข่งขันการอ่านกลอนจีนและการเขียนพู่กันจีน


ตุลาคม 2557
    แถลงข่าวแสดงความยินดี นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ฮีโร่เหรียญรางวัล เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ อินชอนเกมส์
    ดร.พิชัย สนแจ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี


ตุลาคม 2557
    พิธีทำบุญวันสถาปนา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ครบ ๑ ปี


ตุลาคม 2557
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    นพเก้า-นิชาภา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย คว้าเหรียญทองกีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์ ๒๐๑๔ อินชอนเกมส์


ตุลาคม 2557
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese-Thai: Language and Cultural Dimension

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

เมษายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


มกราคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา


ธันวาคม 2557
    ขยายเวลารับสมัคร อ.เศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา


ธันวาคม 2557
    ขยายเวลารับ อาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


ธันวาคม 2557
    รับอาจารย์วุฒิปริญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ 1 ตำแหน่ง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


ธันวาคม 2557
    ร่างTOR และเอกสารประกวดราคา งานจ้างต่อเติมห้องพักอาจารย์ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ


ธันวาคม 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์


ธันวาคม 2557
    ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
    ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างต่อเติมห้องพักอาจารย์ชั้น ๓


พฤศจิกายน 2557
    ผลการคัดเลือกอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ ชุดผสมสัญญาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ In-situ CBR ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องทดสอบความซึมน้ำของดิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องสร้างต้นแบบสามมิติ จำนวน 1 ชุด ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำเค็มพร้อมระบบกรองน้ำเค็มพร้อมระบบกรองน้ำเค็มและอาคารเอนกประสงค์ ระยะที่ 2
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


พฤศจิกายน 2557
    งานหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
    ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ๔๐ ตัว และกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ๕ ชุด
    มวยไทยการกุศล ศึกมวยไทยลุมพินี


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครือข่ายไร้สาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เครื่องบันทึกข้อมูล ดาต้าล๊อกเกอร์ 12 ช่องฯ
    สำนักหอสมุด เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
    ความคืบหน้าการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ UAV คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค การประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan


พฤศจิกายน 2557
    พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา MOU กับ The Public Administration Institute of Home Affairs IPDN ณ Ministry of Home Affair


พฤศจิกายน 2557
    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒๕๕๗
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อกล้องถ่ายดีโอ ขาตั้งกล้องและกล้องดิจิตอล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างซ่อมช่วงล่างและระบบเบรกรถบัสปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าได้
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องวัดออสโมลาริตี้ในสารละลาย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้อเยื้ออัตโนมัติ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ 10 ชุด
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม QS1
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดา จานวน ๗ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบอ่านข้อมูล OMR จานวน ๑ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม QS1
    ประกาศตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 14 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสำหรับเจ้าหน้าที่วิชาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 26 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร 7 เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์จำนวน ๑ ชุด


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ๑ คัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ห้อง 207 จำนวน 7 รายการ
    ราคากลางจัดหา จ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร ผศ. นพรัตน์ ผลาพิบูลย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ราคากลางงานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า อาคารหอพัก ๑๔
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบแสงสว่างของถนนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อ เครื่องวัดความสูงคลื่น เครื่องวัดกระแสน้ำ 3 แบบ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์ เครื่องวัดค่าโมดู เครื่องวัดค่าหน่วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องปรับระนาบผิว เครื่องทดสอบแรงดันไอน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


พฤศจิกายน 2557
    ตารางราคางานทำระบบกันซึมหอพัก๑๔
    กองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
    ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 10 เครื่อง
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมากำจัดปลวก


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
    INVITATION TO THE CEREMONY IN CELEBRATION OF HIS MAJESTY KING BHUMIPOL ADULYADEJ โS BIRTHDAY DECEMBER THE FIFTH, 2014 THAMRONG BUA SRI AUDITORIUM
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อชุดถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
    ราคากลางจัดหา เสื้อสีเหลือง จำนวน ๑ งาน


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตกลงราคาการจ้างเหมาทำรายงานประจำปี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี 2556-2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อขาตั้งไม้วาดภาพ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อเตาเผาเซรามิกส์
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ่อพักน้ำเค็มพร้อมระบบกรองน้ำเค็มและอาคารเอนกประสงค์ ระยะที่ ๒
    โครงการประกันสังคม Burapha University Hospital : We care your Health
    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์จีนศึกษา
    คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


พฤศจิกายน 2557
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพดาน ขนาด 60,000ฺBtu พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อกระดาษถ่่ายเอกสาร 80 แกรม A4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อตู้เลี้ยงเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส


พฤศจิกายน 2557
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าพบ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
    การประชุมวิชาการและเปิดตัวโครงการพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ภาคตะวันออก
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง รายการจ้างบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและเครื่องล้างฯ
    ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในสำนักงานบัณฑิตศึกษา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่อง Freeze dryer จำนวน ๑ เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ชนิด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานธุรการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ ประจำปี 2558 จำนวน 12 เดือน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา กองอาคารสถานที่
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา กองอาคารสถานที่ นายจำลอง ปานศิริ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นายวินัย พรมหู
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นายณพน แดงใส
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นายบุญช่วย ชาญศึก
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นายอนุชิต พุ่มพวง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจรักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐวุฒิ ทองประกอบ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยบูรพานายบุญฤทธิ์ ทับกลัด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จัดสวน ตัดแต่งต้นไม้ฯนายนฤเบศร์ รอดสำอางค์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จัดสวน ตัดแต่งต้นไม้ฯ นายอำนวย ช่วยป้อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชยสมบัติครบ 60 ปี
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาซักผ้ารับรองของอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล ชั้น 14 จำนวน 3 หลัง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาซักผ้ารับรองของอาคารเรือนพักรับรอง AB ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้ออัลคาเทล สำหรับตู้ส่วนกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุม The 2nd ASEAN3 Rectorsโ Conference
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำผ้าม่านเวทีห้องประชุม ๒๐๑ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี จำนวน ๘ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า LED SD75-2M 75W จำนวน 16 ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดวาดภาพ จำนวน ๑ ชุด
    ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๖ เครื่อง
    นิสิตชนะเลิศการแข่งขัน Battle of the Chef 2014 โชว์ฝีมือการปรุงอาหาร ให้ผู้บริหารฯ ได้ชิม


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


พฤศจิกายน 2557
    อาจารย์สยุมพร ลิ่มไทย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สปช. พ.ศ. ๒๕๕๗
    การสัมมนา หัวข้อนวัตกรรมการสื่อสาร : ประชาชนภาคตะวันออกสู่ประชาคม AEC
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อโต๊ะทดลองสำหรับห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด ๒ ตา จำนวน ๑๐ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการจำนวน ๑ ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำลึกจำนวน ๑๐ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อกระเป๋าผ้าดิบ
    ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางานบริหารและธุรการ
    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงานแล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อตู้อบความร้อน จำนวน ๑ ชุด


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7
    นิสิตชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทำอาหาร โBattle of the chefs 2014โ
    นิสิตภาควิชานิติศาสตร์ ชนะเลิศคว้ารางวัล การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับประเทศ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน ๒๐ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ แบบ ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๑๐ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมจำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐาน การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice: GCP
    ราคากลางจัดหา เครืองหมายนิสิต จำนวน ๑ งาน


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา จำนวน ๕๐ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องปรับอากาศ
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษธ รอบ ๒ เพิ่มเติม


พฤศจิกายน 2557
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต และการจัดการมหาบัณฑิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องตัดชิ้นงานทางวัสดุศาสตร์
    เตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ ACM-ICPC Thailand Boost-UP Camp 2014
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมงานกฐินพระราชทานทอดถวาย ณ วัดมิตรภาพเมียนมาร์-ไทย ประจำกฐินกาล ๒๕๕๗
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา


พฤศจิกายน 2557
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์
    คุณวนิดา ชูเกียรติชัย บริจาครถยนต์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และกิจการที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยบูรพา


พฤศจิกายน 2557
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


ตุลาคม 2557
    ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการก่อสร้าง อาคารโลกใต้ทะเล ครั้งที่ ๕๒๕๕๗
    กองอาคารสถานที่ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถ
    ประะกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารกลางวันนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อนมสดและนมเปรี้ยว
    คณะแพทยศาสตร์ ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำเงิน จำนวน ๒,๑๓๕,๑๗๙.๕๐ สตางค์ ถวายจตุปัจจัย ณ วัดอุทกเขปสีมาราม วัดน้ำ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
    ประกาศรับสมัครอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2557
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Ph.D. in Management


ตุลาคม 2557
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม ๘๐๕ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องออกกาลังกาย จานวน ๕ ชนิด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างพิมพ์ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง ๑๒ จังหวัด จานวน ๒๘,๐๐๐ เล่ม
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักโสตสัมผัสวิทยา เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๑๑๗ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2557
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๑
    โครงการศึกษาวิจัยความต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ข้าวหลามหนองมน


ตุลาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ การก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ ๕๓
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช


ตุลาคม 2557
    การแถลงข่าว โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา


ตุลาคม 2557
    คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา โดยพลเอก ดร.วันชัย เรืองตระกูล และคณะ


ตุลาคม 2557
    ตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ พลเอก ดร.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
    วิเทศสัมพันธ์สัญจร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ประชุมการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๗


ตุลาคม 2557
    คณะพยาบาลศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลยุค AEC : Competency performance
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา ประจำภาคเรียนพิเศษที่ ๒๒๕๕๗ วท.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


ตุลาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างไม่หยุดยั้ง
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สถาบันที่ได้รับรางวัล บุคคลคุณธรรม ประจำปี 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บุกวิชาการ ร่วมมือทั้งต่างประเทศ และในประเทศ อย่างไม่หยุดยั้ง
    วันธำรง บัวศรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
    ในวาระโอกาสการครบรอบ ๑๐ ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อทั่วโลกและวันสถาปนาวันขงจื่อโลก
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน YCT


ตุลาคม 2557
    แข่งขันการอ่านกลอนจีนและการเขียนพู่กันจีน


ตุลาคม 2557
    ดร.พิชัย สนแจ้ง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา
    แถลงข่าวแสดงความยินดี นักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา ฮีโร่เหรียญรางวัล เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ อินชอนเกมส์


ตุลาคม 2557
    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬ่า ศิลปะ และดนตรีไทย โครงการทับทิมสยาม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558


ตุลาคม 2557
    พิธีทำบุญวันสถาปนา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ครบ ๑ ปี


ตุลาคม 2557
    รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2558


ตุลาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


ตุลาคม 2557
    นพเก้า-นิชาภา นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย คว้าเหรียญทองกีฬาเรือใบ เอเชียนเกมส์ ๒๐๑๔ อินชอนเกมส์
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2557
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ


กันยายน 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Chinese-Thai: Language and Cultural Dimension


กันยายน 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล นำผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่..ชุมชน


กันยายน 2557
    สัถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมข่าวพิเศษสัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สวทล.เรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการ สัญจรสู่โรงเรียน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา


กันยายน 2557
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กันยายน 2557
    4 ตุลาคม 2557 ชมรายการ สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในรายการ Look Aroound


กันยายน 2557
    รับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา


สิงหาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล แมงกะพรุน ลอยนับแสนที่ทะเลระยอง
    ช่อง7 บุกเปิดห้องปฎิบัติการวิจัยทำสกู๊ปข่าวพิเศษที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2557
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดบางแสนอีกแล้ว


สิงหาคม 2557
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42557 ครั้งที่ 2


กรกฎาคม 2557
    โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๕๗ คณะวิทยาศาสตร์


กรกฎาคม 2557
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการ Navigator


กรกฎาคม 2557
    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โ๘ กรกฎโ ครบรอบ ๕๙ ปี


มิถุนายน 2557
    โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบตามแนวการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
    พบคราบน้ำมัน เกลื่อนหาดแม่รำพึง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ลงนามความร่วมมือในโครงการ พัฒนายานยนต์ใต้น้ำ


พฤษภาคม 2557
    ชมรายการ นกฮูกสีรุ้ง ตอนโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวล 16.30-17.00 น ทางช่อง 7


เมษายน 2557
    พิธีปฐมนิเทศมอบตัวเป็นศิษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557
    SVTV และ CTV.ชลบุรี สัมภาษณ์ หัวหน้าฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในหัวข้อข่าวกินทะเลเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย


เมษายน 2557
    ความภาคภูมิใจ ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


มีนาคม 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗


มีนาคม 2557
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริการวิชาการแก่สังคม ในหัวข้อ โการปรับคนในองค์กรยุคการเปลี่ยนแปลงโ


มีนาคม 2557
    พบ คราบน้ำมันลอยทั่วบริเวณหาดบางแสนเมื่อวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557


มีนาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในชลบุรี 108 ดอทคอม ในคอลัมน์ เมืองชลคนเก่ง


มีนาคม 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญชมรายการแนะนำสถาบันฯ ในรายการ Five Diary Magazine ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ 5 .


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานวิจัยดีเด่น


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดห้องวิจัยสู่สายตาชาวไทยในรายการ กรีนพลัส ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


กุมภาพันธ์ 2557
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน โครงการ ร่วมมือกันสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2557
    รายการเคาะข่าว เจาะประเด็น การให้บริการตรวจรักษาโรคปลาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2557
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


กุมภาพันธ์ 2557
    รายการ IQ-Action นำทีมผู้แข่งขันชาวต่างชาติไขปัญหาสถาบันฯในรายการ


กุมภาพันธ์ 2557
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เอก ปี 2557


มกราคม 2557
    กิจกรรมงานวันเด็ก 11 มกราคม 2557 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2556
    โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์มอบเงินสนับสนุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สวทล.ขอเชิญชมรายการ ประทับใจที่ปลายทาง ทางสถานี TNN24


ธันวาคม 2556
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เตรียมความพร้อมซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้บุคลากร
    สวทล.จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 11-15 ธันวาคม 2556
    ร้านค้า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ระดมความคิดจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557 และทำแบบประเมินผลงาน


ธันวาคม 2556
    นักวิทยาศาสตร์ สวทล.รับรางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศออสเตเลีย


ธันวาคม 2556
    สวทล.นำกุ้งการ์ตูน 199 ตัว ปล่อยคืนสู่ทะเลภูเก็ตในโครงการ ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล


ธันวาคม 2556
    สวทล.ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์อาเซียน ครั้งที่ 21 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามNewsletter

พฤศจิกายน 2557
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติฯ


เมษายน 2557
    วิทยาัลยพาณิชยศาสตร์ แสดงความยินดีแด่ ผู้ที่ป่านการอบรม Pocket MBA รุ่นที่ ๒๗
    ชาววิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ พร้อมใจ สวัสดีปีใหม่ และรดน้ำขอพร ท่านคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์

Calendar