ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กุมภาพันธ์ 2558
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ อัตรา


กุมภาพันธ์ 2558
    ภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556


กุมภาพันธ์ 2558
    บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด ให้ทุนนิสิตด้านภาษาอังกฤษ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต พร้อมใจเวียนเทียน วันมาฆะบูชา


กุมภาพันธ์ 2558
    นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลการแข่งขัน เทศกาลโคนมแห่งชาติ


กุมภาพันธ์ 2558
    ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญากิตติมศักดิ์


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน ASEAN MRA on Tourism Professionals
    การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17


กุมภาพันธ์ 2558
    สังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี
    การรับมอบรถยนต์ เพื่อใช่ในงานข่าวภาคสนาม BUU NEWS
    กีฬาสานสัมพันธ์ ๖ เกลียวเกมส์
    นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมขับเสภาส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี


กุมภาพันธ์ 2558
    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ฯ และมอบธงสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช
    วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ


กุมภาพันธ์ 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดอบรมเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน


มกราคม 2558
    เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

มีนาคม 2559
    ประกาศรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี


กรกฎาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2558 หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และวิทยาการปัญญา จำนวน 24 หลักสูตร


กรกฎาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


มิถุนายน 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


มิถุนายน 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558


พฤษภาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์


พฤษภาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


เมษายน 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


เมษายน 2558
    รับอาจารย์ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร


เมษายน 2558
    กองบริการการศึกษา ประกาศผลคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างโครงการเครือข่ายฯ


เมษายน 2558
    กองบริการการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างโครงการเครือข่ายฯ


มีนาคม 2558
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา
    รับอาจารย์วุฒิปริญญาโทหรือเอก ทางด้านโลจิสติกส์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


มีนาคม 2558
    ติดตามชมข่าว ฉลามวาฬ ในบทสัมภาษณ์ ดร.อดิสรณ์ ได้ในคืนนี้


มีนาคม 2558
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    ติดตามชมรายการ ดีเจอนี่ ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังได้แล้ว ที่ ......
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารนวัตกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว


มีนาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับสุวรรณภูมิ หาดใหญ่
    สวทล ขอเชิญชมรายการ กระเป๋าเดินทาง ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนชลบุรี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 215 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชั้น 1-7 จำนวน 28 รายการ


มีนาคม 2558
    กองบริการการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเครือข่ายฯ
    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลางจ้างเหมาเดินสาย Lan,สายโทรศัพท์และระบบไฟฟ้า ศูนย์นวัตกรรมการบริหารฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อหนังสือ วิทยาลัยนานาชาติ
    ราคากลางจัดหา เสื้อโปโล จำนวน ๑ งาน
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารปรุงสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป บริเวณด้านในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานฯ คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณด้านในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณด้านนอกข้างอาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณด้านในอาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณด้านในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานฯ คณะวิทยาศาสตร์


มีนาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าบริการเครื่องมือแพทย์


มีนาคม 2558
    กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท


มีนาคม 2558
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว BBS รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต และการจัดการมหาบัณฑิต
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน ชั้น ๔ อาคารสิรินธร จำนวน ๑ งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล


มีนาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์


มีนาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ขออนุมัติซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 32558


มีนาคม 2558
    สวทล ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 6องค์กร
    สวทล. ขอเชิญติดตามชมรายการ ดี-เจอนี่ ชุดพาเปิดโลกใต้ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เช่าที่พักสำหรับนักเรียนและกิจกรรมล่องแพสำหรับนักเรียน กรรมการโครงการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้ออาหารเย็น อาหารว่างกลางคืน อาหารเช้าสำหรับนักเรียน และกรรมการโครงการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี
    ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมหอประชุม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 4 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


มีนาคม 2558
    ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานติดตั้งตาข่ายกันนก
    งานจัดจ้างพิม์ทำเนียบรุ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทาสีตีเส้นจราจร บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยถึง คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน
    ประกาศเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 5 ห้อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๗ คัน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด


มีนาคม 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องน้าชายบนสระว่ายน้าและปรับปรุง หลังคากันฝนบริเวณข้างห้องเครื่องกรองน้าบนสระว่ายน้า
    ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำชายบนสระว่ายน้ำ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างทำเครื่องแบบนักเรียน
    ซื้อวัสดุกีฬา จานวน ๑๖ ชนิด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 13 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 13 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 14 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงราวรั้วสแตนเลสสระว่ายน้ำ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอพักนิสิตชั้นเดียว โซน A
    ราคากลางจัดหา เครืองหมายนิสิต จำนวน ๑ งาน
    ประกาศราคากลาง งานซื้อสินค้า ประเภทน้ำดื่ม จำนวน 7 รายการ


มีนาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อหมึกพิมพ์ชนิดสี
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน


มีนาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก เพื่อเข้าเรียนเทอม 1 ปีการศึกษา 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชนิด
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก locker แบบ 9 ช่อง
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมพื้น RAMP อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี


มีนาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


มีนาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำบ่อน้ำพุ ภายในอาคารหอประชุมธำรง บัวศรี
    ประกาศราคากลาง ตกลงเช่าป้ายประชาสัมพันธ์ Led Display ขนาด 4x6 เมตร ชนิด full colour ความละเอียด P10 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558
    ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 และ 3
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑ รายการ


มีนาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจัดซื้อเต้นท์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อเสื้อสีขาว-แดง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำดอกไม้หน้าเวที ภายในห้องประทับ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมความสูงรั้วมหาวิทยาลัย
    ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงต่อเติมความสูงรั้วมหาวิทยาลัย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเดือนมีนาคม 2558


มีนาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ปรับปรุงห้องสมเด็จพระเทพฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำตะแกรงสำหรับวางไม้ประดับ
    ประกาศราคากลางจ้างทำตะแกรงวางไม้ประดับ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำซุ้มศาลาไม้ ๔ หลัง
    ประกาศราคากลาง จ้างทำซุ้มศาลาไม้ ๔ หลัง
    ประกาศประกวดราคาจ้างทำซุ้มศาลาไม้ จำนวน ๔ หลัง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำบ่อน้ำพุภายในอาคารหอประชุม ธำรง บัวศรี
    ประกาศราคากลางจ้างทำบ่อน้ำพุภายในอาคารหอประชุม ธำรง บัวศรี


มีนาคม 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงห้องประทับสมเด็จพระเทพฯ


กุมภาพันธ์ 2558
    จ้างจัดทำวีดีทัศน์ แนะนำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำนวน 1 งาน


กุมภาพันธ์ 2558
    นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว คว้ารางวัลการแข่งขัน เทศกาลโคนมแห่งชาติ


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างเสริมสมรรถนะการพยาบาลมิติจิตวิญญาณในการดูแลผู้ที่เผชิญกับความตาย
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    เปิดรับสมัครทุนภาษาจีน ณ ประเทศจีน ของศูนย์จีนศึกษาและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2558
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2-2558


กุมภาพันธ์ 2558
    รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์
    การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จัดอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานอาเซียน ASEAN MRA on Tourism Professionals
    ภาพกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556


กุมภาพันธ์ 2558
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการบรรเทาสาธารณภัย สำหรับปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับ อบจ. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับ อบจ. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิสแลนด์และประเทศอิตาลี
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ


กุมภาพันธ์ 2558
    ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัคร สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘


กุมภาพันธ์ 2558
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต พร้อมใจเวียนเทียน วันมาฆะบูชา
    บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด ให้ทุนนิสิตด้านภาษาอังกฤษ


กุมภาพันธ์ 2558
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
    ผู้รักษาการอธิการบดี และผู้นำนิสิตร่วมงานสายใยสัมพันธ์พี่น้องนักกิจกรรม
    เสวนาสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประชุมกับผู้นำนิสิต รายงานต่อยอดขยายผลการศึกษาดูงาน
    อาจารย์ คณะอัญมณี คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ


กุมภาพันธ์ 2558
    นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมขับเสภาส่งความสุขปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี
    กีฬาสานสัมพันธ์ ๖ เกลียวเกมส์
    การรับมอบรถยนต์ เพื่อใช่ในงานข่าวภาคสนาม BUU NEWS
    สังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานอธิการบดี


กุมภาพันธ์ 2558
    วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต ฯ และมอบธงสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ ๖๐ ปี ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช
    สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1-2558


กุมภาพันธ์ 2558
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัคร สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน YCT
    ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรมภายในมหาวิทยาลัย ตมอ. ครั้งที่ ๑๒๕๕๘
    สถานีตำรวจภูธรแสนสุข เพิ่มหมายเลขรับแจ้งเหตุ


กุมภาพันธ์ 2558
    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๒ อัตรา


กุมภาพันธ์ 2558
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องเสียง ๑ ชุด
    ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างโอโบ ๒ เครื่อง ,บาสซูน ๑ เครื่อง,เบสคลาริเนท ๑ เครื่อง


กุมภาพันธ์ 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดอบรมเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังภาครัฐอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการเทคนิคการบริหารงานคลังท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า คุ้มทุนและถูกต้องตามระเบียบ ประจำปี 2558
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


มกราคม 2558
    เตรียมพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
    อบรมการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนฟรั
    โครงการค่ายแพทย์แผนจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


มกราคม 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขอเชิญติดตามชมรายการ WHO IS ASKING Thailand


มกราคม 2558
    คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑๒๕๕๘
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ต่างประเทศ รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2558


มกราคม 2558
    สำนักบริการวิชาการ เปิดอบรมโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร รุ่นที่ 24-27 ประจำปี 2558


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


มกราคม 2558
    สถาบันภาษา ประกาศรับสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
    ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
    ปฏิทินการรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2557
    มหาวิทยาลัยบูรพาเจ้าภาพ จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๑
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557


ธันวาคม 2557
    คณะโลจิสติกส์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558


พฤศจิกายน 2557
    สวทล. ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี 2557


พฤศจิกายน 2557
    สวทล.ขอเชิญชมรายการสัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ในรายการ กรีนรีพอร์ต ช่อง7


ตุลาคม 2557
    สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ การบริหารเงินและวางแผนภาษีอย่างไร เพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงในชีวิต


ตุลาคม 2557
    สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถึงเหตุการณ์ ฝูงโลมา อพยพมาที่ทะเลพัทยา


มิถุนายน 2557
    ประกาศคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


เมษายน 2557
    ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทะเลชายหาดบางแสน กรณีพบคราบน้ำมันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557Newsletter


Calendar