ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มกราคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
    นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลบุคลากร มอบเสื้อกีฬาให้กับชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2560
    โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารร้านขายยาผ่านทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๒๕๖๐
    ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

มกราคม 2652
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


มกราคม 2651
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครปริญญาโท MBA และปริญญาเอก Ph.D. เปิดภาคเรียนภาคปลาย ๒๕๕๙


กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 | TOEFL ITP Test Date on February 18, 2017


มกราคม 2560
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 มีทุนสนับสนุนการศึกษา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมชุดเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ จำนวน ๖ ชุด
    คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ จำนวน 10 เครื่อง
    ประกาศราคากลางงานจ้างทำคู่มือประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตภาคเรียนฤดูร้อน ๒๕๕๙ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรในการจัดจ้างทำกระเป๋านักเรียน
    นายครรชิต ดอกไม้คลี่ ที่ปรึกษาชมรมฟุตบอลบุคลากร มอบเสื้อกีฬาให้กับชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS จำนวน 1 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


มกราคม 2560
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    นักกีฬาเรือใบ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้าอันดับ ๒ รายการ Royal Langkawi International Regatta 2017
    ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารร้านขายยาผ่านทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๒๕๖๐
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์
    ประกาศราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จำนวน ๑ งาน


มกราคม 2560
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดและบูรพาบุ๊คแฟร์ ประจำปี 2560
    รับสมัครอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย ฯ จำนวน ๑ อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง สติ๊กเกอร์ฉลากยา
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาตกแต่งอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อผ้าห่มขนหนู
    ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
    อธิการบดี สวัสดีปีใหม่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสาร คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


มกราคม 2560
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์ 10 อัตรา วุฒิปริญญาโท - เอก
    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านกลองชุด
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ Direct Admissions รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือเบสไฟฟ้า โดย อาจารย์วิชชุเดช เนตรสิน
    คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดกิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล


มกราคม 2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการทำธุรกิจผลิตสบู่ก้อนกลีเซอรีนผสมสมุนไพรธรรมชาติ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน งานสวนและสิ่งแวดล้อม 1 หลัง
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานสวน


มกราคม 2560
    ประกาศราคากลางงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในอาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบริเวณทางเข้าที่จอดรถยนต์ด้านข้างอาคารฯ จำนวน 10 จุด
    สถาบันภาษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องแยกและวิเคราะห์ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
    วช.ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
    เชิญชวนทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมหม้อแปล งไฟฟ้า
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า


มกราคม 2560
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
    ประชุมเตรียมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙
    พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน และนั่งสมาธิ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการระหว่างประเทศและการพัฒนา
    เสวนากาแฟ มกราคม ๒๕๖๐
    วิทยาลัยนานาชาติตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อผ้าขนหนูสีขาว จำนวน ๗๐๐ ผืน
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560


มกราคม 2560
    ประกาศประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เครื่ิองมือ จำนวน ๔ รายการคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อระบบบริหารแบนด์วิธ จำนวน 1 ระบบ
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูขาวระบบปิด ๒ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมด้านหลังเวที 201
    ประกาศ ปร 4 5 6 งานปรับปรุงและต่อเติมด้านหลังเวที 201


มกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างทำกระดาษคำตอบ มบ.๓ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อชุดเครื่องนอน ๓.๕ ฟุต ๓ ชิ้น จำนวน ๑๕๐ ชุด


มกราคม 2560
    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องผลิดน้ำ RO และ DI
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าคอมพิวเตอร์
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องตอกเม็ดยาแบบปั๊มเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจากแผ่นเจล จำนวน ๑ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดเหมาบริการดูแลฟาร์มตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาบริการขับรถรางรับ-ส่ง นิสิตภายใน วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณภูมิ-80 องศาเซลเซียส
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้เพาะเชื้อภายในสภาพควบคุมปริมาณ Gas CO2
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้อบลมความร้อนขนาด 750 ลิตร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อตู้อบลมร้อนแบบสูญญากาศ Vaccuum oven
    รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อหัววัดค่า pH จำนวน ๑๐ ตัว
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ


มกราคม 2560
    กองคลังและทรัพย์สิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบ YCT สอบวันที่ 18 มีนาคม 2560
    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบ HSK สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
    ประกาศราคากลาง ปร 4 5 6 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง


ธันวาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการ นักประชาสัมพันธ์ กองอาคารสถานที่
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินธรรมดา และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำ 1-16 มค.2560
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อเครื่องฟอกเลือดไตเทียม จำนวน 1 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เลือด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 230 รายการ


ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    พรปีใหม่จากใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์


ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์ ฟรี ตลอดหลักสูตร
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    โครงการจิตอาสานิสิตทุนมหาวิทยาลัยบูรพา
    สำนักงานอธิการบดีจัดพิธี ทำบุญสำนักงานอธิการบดี และสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมใจปลูกต้นไม้ทำดีเพื่อพ่อ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเสด็จฯ
    ประกาศราคากลาง ปร 456 จ้างปรับปรุงทางเดินเสด็จฯ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร QS1
    ประกาศราคากลาง ปร 456 ซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร QS1
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน สถิตฟ้า สถิตไทย ตามรอยพระบาทที่อ่างศิลา
    รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โค้วต้าพิเศษ โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ประเภทรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประจำปี 2560
    อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนจากประเทศไทย คัดเลือกศิลปินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    ขอเชิญส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยบูรพา สำรวจรายการเพื่อหักลดหย่อนภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๙๒๙


ธันวาคม 2559
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 32559 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ LIP Go Abroad
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ SAM Go Aboroad
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    วิทยาลัยนานาชาติขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างตัดเครื่องแบบนักเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง - เดินสายสัญญาศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งโคมไฟ LED และเปลี่ยนหลอดไฟ LED
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้


ธันวาคม 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดจ้างทำวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง โครงการจัดซื้อโต๊ะสนามพร้อมม้านั่งจำนวน ๒๐ ชุด
    สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฟรี ตลอดหลักสูตร
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อระบบเรียกพยาบาลแบบพูดโต้ตอบได้
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจำเดือนมกราคม 2560
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
    ประกาศราคากลางงานจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
    ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทัศนศึกษาตามโครงการ Class Project and Secondary Excursion Overseas Field Trip M.6
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต


ธันวาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงป้ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อชุดวอร์มนักกีฬา เสื้อแจ็คเก็ตกรรมการ และเสื้อกรรมการ
    รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คณะวิทยาศาตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG จำนวน 16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 ชุด


ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อชุดฝึกอบรมระดับกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์.pdf
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียน ๕๐๑,๕๐๒ และ๕๐๓ งานรื้อถอนชุดไมค์ประชุม DIS จัดใหม่ จำนวน ๑ งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เปิดรับ นักวิจัย วุฒิ ปริญญาโท 1 อัตรา


ธันวาคม 2559
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างทำฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ผจญภัยลูกเสือ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อตู้แช่เย็นกระจก ๒ ประตู จำนวน ๕ เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ จัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
    ประชุมหารือการดำเนินการ วารสารวิชาการ ในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างซ่อมเครื่อง Micro EDXRF ของ EDAX รุ่น ORBIS จำนวน ๑ งาน
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ธันวาคม 2559
    คณะวิทยาการสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22559


ธันวาคม 2559
    ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. รุ่นที่ 20
    ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


ธันวาคม 2559
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๒๒๕๕๙


ธันวาคม 2559
    ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาตฺิ ประจำปี 2560 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จับมือทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOUกับ ENOSHIMA AQUARIUM และ KITASATO UNIVERSITY SCHOOL OF MARINE BIOSCIENCES ประเทศญี
    อัครศิลปิน ศิลปกรรมศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์โ
    อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
    ขยายเวลาเปิดรับสมัคร โครงการภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป


ธันวาคม 2559
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ธันวาคม 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ธันวาคม 2559
    ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


ธันวาคม 2559
    ครบปัญญาสมวาร 50 วัน
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา


ธันวาคม 2559
    ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    อธิการบดีร่วมสังเกตการณ์ การประชุมสรุปประเด็นปัญหาของสภาพนักงาน


ธันวาคม 2559
    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพาเตรียมจัดงาน อัครศิลปิน ศิลปกรรมศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์


พฤศจิกายน 2559
    โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครนิสิตสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
    กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกซ้อมอบยพหนีไฟ


พฤศจิกายน 2559
    คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก
    คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา
    พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๙
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    โครงการ Saensuk smart city
    สำนักบริการวิชาการ เปิดศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ วิศวกรรม ฯลฯ


พฤศจิกายน 2559
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของที่ระลึก
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ เครื่อง
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอนด้านระบบเครือข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่าย
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560


พฤศจิกายน 2559
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์


พฤศจิกายน 2559
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน ๑ เครื่อง
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องอัดแคปซูลยาแบบกึ่งอัตโนมัติ
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อโต๊ะสนามพร้อมม้านั่ง จำนวน ๒๐ ชุด
    ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถเเทรกเตอร์
    ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเดินระบบเมนไฟและสายเมน กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการ ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนตแบบไร้สาย


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ๓ ตำแหน่ง


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี
    รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ เชิญชวนอบรมหลักสูตร เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาตามระเบียบพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 Spa Manager


พฤศจิกายน 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ทาสีอาคารเทียนทอง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงหอพักนิสิตหญิง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณวงเวียนรอบหอพระ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารเทียนทอง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ตุลาคม 2559
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ BBL Brain based Learning และ PBL Problem-Based Learning สำหรับเด็กปฐมวัย


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


ตุลาคม 2559
    การประชุมเพื่อส่งมอบงาน ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ


ตุลาคม 2559
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาด คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีสากล
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลระบบแสง เสียงและระบบไฟฟ้า คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการดูแลด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะดนตรีและการแสดง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


สิงหาคม 2559
    สถาบันภาษา ประกาศการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ BUU-Test ประจำปีการศึกษา 2559


กรกฎาคม 2559
    การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ้างออกแบบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ


กรกฎาคม 2559
    ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ธันวาคม 2558
    ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 งานวิชาการรับใช้สังคม ในโอกาสครบรอบ 25 ปีNewsletter


Calendar