ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤศจิกายน 2558
    ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในช่วงเดือนธันวาคม


พฤศจิกายน 2558
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช


พฤศจิกายน 2558
    มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช


ตุลาคม 2558
    แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓


ตุลาคม 2558
    ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ


ตุลาคม 2558
    ม.บูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

มีนาคม 2559
    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 มีทุนสนับสนุนการศึกษา


มีนาคม 2559
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559


ธันวาคม 2558
    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2558
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558


ธันวาคม 2558
    วิทยาลัยนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


ธันวาคม 2558
    คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
    ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานเป็นสถานที่เก็บของ บริเวณด้านหลังอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาหมุดสะท้อนแสง 550 อัน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้าง งานซ่อมเครื่องกลึง ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาเช่าไฟประดับ โวันเฉลิมฯ 5 ธันวามหาราชโ จำนวน 1 งาน
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา


พฤศจิกายน 2558
    ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในช่วงเดือนธันวาคม
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำปฏิทินมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างทำไดอารี่ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 1,000 เล่ม
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ อัตรา
    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
    ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาทำความสะอาดสวน ลานและถนนสายต่างๆภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน BCT
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับดูอัญมณี จำนวน ๓๐ ตัว
    ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจำอาคาร ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อนมสด นมเปรี้ยว
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตัว
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา ระบบบัญชี ๓ มิติ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาจ้างตรวจทางรังสีวิทยา
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนยื่นเสนองานควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรและนิสิตพร้อมระบบสาธารณูปการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องปั๊มชิ้นงานเครื่องประดับ


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีตกลงราคา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    BBS รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท Accounting, HRM, Entrepreneurships, Marketing, Business Management, International Tourism Management
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างซ่อมผิวจราจร 1 งาน
    ประกาศราคากลางซ่อมผิวจราจร 1 งาน


พฤศจิกายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
    ประกาศเช่าพื้นที่สำหรับบริการซ่อมแซมเสื้อผ้า


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
    ประกาศราคากลางปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    สถาบันภาษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนาม 3 รายการ
    ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
    ประกาศคณะโลจิสติกส์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่


พฤศจิกายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานเดินสายเมนไฟ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้ออุปกรณ์รังวัดสำรวจ 1 ชุด
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 เครื่อง


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงประจำห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    สำนักหอสมุดเปิดให้บุคลากรภายนอกเช่าพื้นที่ภายในอาคารเทพรัตนราชสุดา เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTu จำนวน ๒๑ เครื่อง
    ประกาศราคากลางจ้างปูกระเบื้องพื้นห้องประชุมอาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนรอบอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อง Common Room หอพักนิสิต 1 และ 2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจั
    ประกาศประมูลขายอาคารที่ราชพัสดุ บ้านพักภายในมหาวิทยาลัย 9 หลัง


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อถังไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศราคากลางจ้างปูกระเบื้องพื้นห้องประชุมอาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดซื้อตู้อบความร้อนแบบมีพัดลม 240 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ
    ตารางแสวงวงเงินตู้คอนเทรนเนอร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปูกระเบื้องห้องประชุมฯ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้นับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อโทรทัศน์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถสวัสดิการรับ ส่ง นักศึกษา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างปรับปรุงระเบียงและทุบบันไดอาคารสำนักงานอธิการบดี
    ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงและทุบบันไดอาคารสำนักงานอธิการบดี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง ของ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างทำผ้าผู้ป่วยฯ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจัดซื้อโทรทัศนื LED พร้อมขายึดติดผนัง 14 เครื่อง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี Fume Hood คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากบรรยากาศชนิด High Volumeคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอออง เครื่องวัดประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างอาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ อาคารบูรณาการ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อลิฟต์โดยสารสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ ตัว
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อม่านตัดอากาศ ๖ เครื่อง
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาระบบกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ๘ รายการ
    ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจำอาคาร 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าสูจิบัตร นิทรรศการศิลปะ The 13th Great Oriental Art Exhibition จำนวน 300 เล่ม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงารสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าสูจิบัตรโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 300 เล่ม
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าตกแต่งสถานที่ โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางค่าเช่าระบบแสงสีและระบบเสียง โครงการนิทรรศการศิลปะ The 13h Great Oriental Art Exhibition


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างบำรุงรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจขั้วประสาทตาและจอประสาทตา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง จัดจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    งานปรับปรุงไฟแสงสว่างรอบอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    งานปรับปรุงห้องฝึกอบรมประชาชน ห้อง 701 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องให้คำปรึกษางานวิจัยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    วิทยาลัยนานาชาติแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้นับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ ห้องประชุมสำหรับ 35 ที่นั่ง


พฤศจิกายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 1 ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างก่อสร้างสะพานสระน้ำสวนนันทนาการ
    ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างสะพานข้ามสวนสันทนาการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเช่าประดับไฟ และฉากตกแต่งสถานที่ สายไฟและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน
    งานจ้างปรับปรุงท่อบำบัดน้ำเสีย
    ตารางแสดงวงเงงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นและทางเดินหน้าห้องภาควิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารลานรมณีย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ ชุดทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบรวมอะไหล่
    งานจ้างปรับปรุงหอพักนิสิตแพทย์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อโคมไฟ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 36 อัน


พฤศจิกายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-กล้อง-Stereo-สาธิตแมลง
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง การจ้างติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสงจากอาคารที่พักบุคลากรไปยังอาคารหอพักนิสิต
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฺ 2 รายการ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องแกะสลักชิ้นงานเครื่องประดับ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 เควีเอ จำนวน 1 ชุด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อรถอีแต๋น จำนวน 1 คัน
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดจ้างปรับปรุงทางเดินรอบอาคารฟิสิกส์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจัดจ้างปรับปรุงทางเดินรอบอาคารคณิตศาสตร์


พฤศจิกายน 2558
    พิธีเปิดหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซ้อน้ำดื่มขนาด ๕๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๑๐๒ โหล
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๑๑ ชนิด
    ประกาศราคากลาง จัดจ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรและนิสิต พร้อมระบบสาธารณูปโภค
    เปิดรับเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก Ph.D. in Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว


พฤศจิกายน 2558
    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงจ้างเหมาตกแต่งคูหานิทรรศการจำนวน ๑ งาน ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อหลอดมัลติมีเดีย
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อกังหันตีน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง
    มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศราคากลางเครื่องเล่นสนาม


พฤศจิกายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อโปรแกรมล็อคไดร์ จำนวน 41 ชุด
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    ประกาศยกเลิกเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ที่๗๐๒๕๕๗
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการซื้อยาและเวชภัณฑ์
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ให้บริการถ่ายเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร
    ประกาศราคากลางงานยาแนวกันซึมและทาสีนอกอาคาร


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อชุดแข่งขันกีฬา ๑๓ ชนิด
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อเสื้อคอปกสีเหลือง และเสื้อคอกลมสีเหลือง รวม ๔๕๑ ตัว
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
    ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
    ตารางราคางานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานอธิการบดี


พฤศจิกายน 2558
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องวัดเสียงแบบแยกความถี่
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ


พฤศจิกายน 2558
    ประกาศขอยกเลิกตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าตู้แฝด ตู้คอนเทนเนอร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยกระแสไหลวน คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเครื่องทดสอบความแข็งเอนกประสงค์ โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องชั่งกระดาษกรอง
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อค่าลงทะเบียนโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English Dixcoveries Online
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลสวนนันทนาการ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชุดเก็บตัวอย่างน้ำทางสมุทรศาสตร์
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดดูแลสวนนันทนาการ สนามกีฬากลางเชาวน์ มณีวงษ์ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นถนนฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
    ประกาศราคากลาง ตกลงราคาซื้อโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
    ประกาศราคากลาง งานทาสีพร้อมตีเส้นสนามบาสเก็ตบอล
    ประกาศราคากลาง งานทาสีพร้อมตีเส้นสนามบาสเก็ตบอล


พฤศจิกายน 2558
    ตารางแสดงวงเงิน จ้างซ่อมบำรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และค่าตรวจเช็คเปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงและอะไหล่ ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    ประกาศตกลงราคา งานจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จำนวน 4 คัน 3 วัน
    ประกวดตกลงราคา งานจ้างทำเกียรติบัตร ผู้นำเสนอผลงานและเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ และจัดจ้างทำหนังสือรวบรวมบทคัดย่อ
    ตกลงราคา งานจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา-โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ พัทยา จ.ชลบุรี
    ตกลงราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-พัทยา
    ตกลงราคา งาน้างทำค่าสูจิบัตร, ค่าสายคล้องคอ, ค่าปากกา และค่าสมุดโน้ต
    ตารางวงเงินงบประมาณจ้างเหมาทำความสะอาดถนน สวนและลาน ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ราคากลางจัดหา เครืองถ่ายเอกสารขาว-ดำและสี จำนวน 1 งาน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานตกลงราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง งานจ้างตรวจทางรังสีวิทยา


ตุลาคม 2558
    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
    มหาวิทยาลัยบูรพา วางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช


ตุลาคม 2558
    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง แพทย์ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๒


ตุลาคม 2558
    ประกาศสถาบันภาษา เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา BUU Test ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ตุลาคม 2558
    แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓


ตุลาคม 2558
    ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
    ขอเชิญติตามชมบทสัมภาษณ์ ดร.สุเมตต์ ปุจฉาาการในรายการ พบหมอรามา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น


ตุลาคม 2558
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี แสดงความยินดีต่อ ผศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ และคณะ
    ผู้รักษาการแทนอธิการบดี แสดงความยินดีต่อ นิสิตรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๒๕๕๘


ตุลาคม 2558
    ประกาศราคากลาง การก่อสร้าง หอพักบุคลากรและหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


ตุลาคม 2558
    ตารางแสดงวงเงิน จ้างซ่อมบำรุงตู้ไฟฟ้า ระบบเครื่องไฟฟ้าสำรอง และอะไหล่ ในวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ


ตุลาคม 2558
    ม.บูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ


ตุลาคม 2558
    คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย โครงการทับทิบสยาม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559


ตุลาคม 2558
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการดูแล บำรุงรักษา เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล ของคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาผู้ดำเนินการด้านการแสดง การกำกับการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาทำความสะอาดคณะดนตรีและการแสดง
    จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบ แสง เสียง และระบบไฟฟ้า ภายในและภายนอก คณะดนตรีและการแสดง


กันยายน 2558
    ศูนย์จีนศึกษาเปิดรับสมัคร สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK,HSKK สอบ 6 ธันวาคม พ.ศ.2558
    ศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครครูภาษาจีนเข้าร่วมโครงการอบรมครู


กันยายน 2558
    สำนักบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ


กันยายน 2558
    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU จำนวน 4 เครื่อง


สิงหาคม 2558
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรฯ


สิงหาคม 2558
    การประชุม International Graduate Research Conference 2015 iGRC 2015


สิงหาคม 2558
    ผลการตรวจคุณภาพน้ำทะเล เนื่องจากเหตุการณ์แพลงก์ตอนบลูม ครั้งที่ 2 9 สิงหาคม 2558


สิงหาคม 2558
    สาเหตุการเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีรอบที่ 2 ในปี 2558


กรกฎาคม 2558
    นักวิทย์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล คว้ารางวัล BEST PAPER AWARD


กรกฎาคม 2558
    ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและบุคคลากรทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ และ VOTE ให้กับนิสิตขอเราในรายการ THAILAND GOT TALENT.SESON 5


กรกฎาคม 2558
    ทะเลเปลี่ยนสี เป็นเพราะมนุษย์หรือธรรมชาติ


กรกฎาคม 2558
    สรุปเหตุการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่หาดบางแสน 5-6 กรกฎาคม 2558


มิถุนายน 2558
    สวทล.ขอเชิญตามติดชีวิตลูกทุ่ง ของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา เด่น อาร์สยาม


พฤษภาคม 2558
    ติดตามชมรายการข่าว ประเด็นคุยกัน ในรายการแชร์ข่าว ทางช่อง PTV ศรีราชา
    ติดตามชมรายการกบนอกกะลา ตอน ปลิงทะเล กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


เมษายน 2558
    สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันสิ่งแวดล้อมโลก


เมษายน 2558
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการเส้นทางเศรษฐกิจชีวภาพสายตะวันออก


มีนาคม 2558
    ติดตามชมข่าว ฉลามวาฬ ในบทสัมภาษณ์ ดร.อดิสรณ์ ได้ในคืนนี้


มีนาคม 2558
    ติดตามชมรายการ ดีเจอนี่ ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลย้อนหลังได้แล้ว ที่ ......


มีนาคม 2558
    สวทล ขอเชิญชมรายการ กระเป๋าเดินทาง ตอนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสนชลบุรี


มีนาคม 2558
    สวทล ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 6องค์กร
    สวทล. ขอเชิญติดตามชมรายการ ดี-เจอนี่ ชุดพาเปิดโลกใต้ทะเล ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


กุมภาพันธ์ 2558
    ชมรายการ ดรีม เจอร์นีย์..เรืองจริง..ยิ่งกว่าฝัน ...เกิดขึ้นแล้วที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


มกราคม 2558
    ไทยออลย์มอบของขวัญ ของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กและมองเงินสนับสนุนโครงการเปิดใจรักการเรียนรูัประจำปี2558ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า LEDพร้อมทำบุญรับปีใหม่ 2558


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมสกู๊ปข่าวพิเศษ การเพาะเลี้ยงแมงกะพรุน เพื่อการวิจัยและนำมาจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม


ธันวาคม 2557
    ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2557
    สวทล.ขอเชิญชมบทสัมภาษณ์ การได้การรับรองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2557Newsletter


Calendar