ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่    
ถึง    
   


กรกฎาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ ขายของเพื่อน้อง จำหน่ายสินค้าสำหรับนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (กิจกรรม)Calendar