รับสมัครงาน

มีนาคม 2567

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา

 

เอกสารแนบ
Calendar