จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรื้อกระเบื้องและปูกระเบื้องใหม่ห้องเรียน117A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างรื้อกระเบื้องและปูกระเบื้องใหม่ห้องเรียน117A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar