จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar