จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อกระเบื้องใหม่ห้องเรียน 117A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อกระเบื้องใหม่ห้องเรียน 117A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar