กิจกรรม

News

กรกฎาคม 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้แทนชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ มอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลม.บูรพา


กรกฎาคม 2564
    กองบริการการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการเสวนา Teaching Learning Expo


กรกฎาคม 2564
    วิทยากรวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์จิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 26 ปีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวเกศนภา ร่วมรักษ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตดีเด่น ประจำปี 2564


กรกฎาคม 2564
    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต Credit Ban


มิถุนายน 2564
    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม สำนักหอสมุด


มิถุนายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพาเลื่อนกำหนด วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


พฤษภาคม 2564
    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คว้าตั๋วโอลิมปิก ลุยศึกโตเกียวเกมส์ 2020Newsletter


Calendar