กิจกรรม

News

มกราคม 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา รับมอบเงินจาก มูลนิธิเทียม-สายพิณ โชควัฒนา


ธันวาคม 2564
    การคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางวัล รัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


ธันวาคม 2564
    ม.บูรพา จับมือ GIT ลงนามร่วมมือยกระดับมาตรฐาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ไทยสู่สากล
    ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1-2564


ธันวาคม 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมต้านคอร์รับชั่น ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021


ธันวาคม 2564
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ แกลเลอรี่ไนท์บางแสน Galleries Nights Bangsaen หรือ งานเสพศิลป์บางแสนยามค่ำคืน ครั้งที่ 1
    อว.ส่วนหน้า จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันช
    กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเรื่อง การบริหารงานบุคคลในยุคดิจิทัลโ ให้กับผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านบริหารบุคคล


ธันวาคม 2564
    คู่มือการส่งผลตรวจ ATK และวิธีการรายงานผลผ่านระบบ


พฤศจิกายน 2564
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑Newsletter


Calendar