กิจกรรม

News

กุมภาพันธ์ 2562
    RMCS Mini Marathon 2019


กุมภาพันธ์ 2562
    Download หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ผู้ประยุกต์ ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบเรด์ชายฝั่งเพื่อศึกษากระแสน้ำในอ่าวไทย


กุมภาพันธ์ 2562
    Love Story โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจแก่นิสิต ครั้งที่ ๒
    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทย์และเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอเชิญชม..รายการบูรพาวาไรตี้... ตอน บนเส้นทางแห่งเกียรติและงานของ ศ.ภรดี พันธุภากร ศาสตราจารย์หญิงคนแรก ของมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมกิจกรรม คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๒


กุมภาพันธ์ 2562
    หอพักนิสิตวิทยาลัยานานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แล้ววันนี้ สำหรับนิสิตใหม่ ปี 1 วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 ก.พ.
    ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางวัล รัตนบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงาน The 1st Asia Pacific Workshop and Conference on Molecular Medicine ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม The Zign Hotel Pattaya,
    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์


กุมภาพันธ์ 2562
    นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดงาน โครงการออกแบบสื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ท้องทะเลไทย street art styles
    โครงการอบรม การเขียนเรซูเม่ ใบสมัคร อย่างไรให้ได้งาน


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เดชชาติ สามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมงาน Global Young Scientists Summit
    พิธีเปิด ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2562
    เปิดจองห้องพัก งานพระราชทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


มกราคม 2562
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562


มกราคม 2562
    พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพากับ EEC เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและการศึกษา


มกราคม 2562
    มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ Bangsaen Health Festival 2019


มกราคม 2562
    เปิดรับสมัครประกวดพากย์เสียงภาพยนต์ภาษาจีน เฉลิมฉลองเทศการโคมไฟ หยวนเซียว


มกราคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ เป็นผู้รักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม


ธันวาคม 2561
    ขอเชิญประชาคมมหาวิทยาลัยบูรพาและผู้สนใจรับชมบันทึกเทปการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    คัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน ๓ รายชื่อ


พฤศจิกายน 2561
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชันNewsletter

กุมภาพันธ์ 2562
    ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ อาจารย์ผู้ประยุกต์ ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบเรด์ชายฝั่งเพื่อศึกษากระแสน้ำในอ่าวไทย


กุมภาพันธ์ 2562
    Love Story โครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจแก่นิสิต ครั้งที่ ๒
    โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทย์และเทคโนโลยีในพื้นที่ EEC ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอเชิญชม..รายการบูรพาวาไรตี้... ตอน บนเส้นทางแห่งเกียรติและงานของ ศ.ภรดี พันธุภากร ศาสตราจารย์หญิงคนแรก ของมหาวิทยาลัยบูรพา
    มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมกิจกรรม โคนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยโ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๖๒


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒
    ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม The Zign Hotel Pattaya
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์


กุมภาพันธ์ 2562
    นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดงาน โครงการออกแบบสื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ท้องทะเลไทย street art styles
    โครงการอบรม การเขียนเรซูเม่ ใบสมัคร อย่างไรให้ได้งาน


กุมภาพันธ์ 2562
    ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เดชชาติ สามารถ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมงาน Global Young Scientists Summit
    พิธีเปิด ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

Calendar