กิจกรรม

News

กุมภาพันธ์ 2564
    ม.บูรพา ร่วมกับ บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด


กุมภาพันธ์ 2564
    สภาพนักงาน...ม.บูรพา...รับฟังข้อเสนอแนะ ผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักอธิการบดี สนอ.


กุมภาพันธ์ 2564
    การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


กุมภาพันธ์ 2564
    ผู้บริหาร ม.บูรพา พบ รองผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี ร่วมหารือการร่วมงานตามนโยบาย ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน


กุมภาพันธ์ 2564
    ม.บูรพา..ส่งเสริม..บุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กับ สโมสรฟุตซอลพีทีที บลูเวฟ ชลบุรี


กุมภาพันธ์ 2564
    ม.บูรพา..จัดอบรม KPI Online


กุมภาพันธ์ 2564
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดคอร์สออนไลน์ฟรีมีใบประกาศฯ ปี 2564


ธันวาคม 2563
    ประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล โรัตนบูรพาโ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019Newsletter


Calendar