กิจกรรม

News

มิถุนายน 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง อาจารย์ธนพร คำวรรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพัฒน์ มั่งค่ัง รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
    โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome-Based Education Approach


มิถุนายน 2563
    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือ ๑๙ มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังวิกฤต COVID-19 นำร่องใน ๘ กลุ่มสาขาอาชีพ
    มหาวิทยาลัยเวินโจว มอบเวชภัณฑ์หน้ากากอนามัยให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา


พฤษภาคม 2563
    เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ฉบับที่ ๑๐
    มาตราการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 11
    ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


พฤษภาคม 2563
    ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


พฤษภาคม 2563
    ร้านครุยสุกัญญา รับสั่งจอง ชุดครุย ชุดสูท เช่า เช่า ตัด ตัดซื้อ
    3 คณะยอดฮิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา ติด TOP 10



Newsletter


Calendar