กิจกรรม

News

กรกฎาคม 2561
    ศูนย์เกาหลีศึกษาร่วมกับ 6 สถาบันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5


เมษายน 2561
    การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12


เมษายน 2561
    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
    คำกล่าวอวยพร รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร


เมษายน 2561
    สภาพนักงานร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


เมษายน 2561
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสา บริจาคโลหิต เทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 26 เม.ย. 61
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๑
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และประกาศสดุดี เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
    ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


เมษายน 2561
    ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา


มีนาคม 2561
    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม SHORT COURSES สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Smart SMEs รุ่น 1 เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 -16.


มีนาคม 2561
    กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ ๕


มีนาคม 2561
    ธนาคารกรุงไทย นำรถบริการเคลื่อนที่ KTB on the Move มาให้บริการ ฝาก ถอน ชำระค่าบริการ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประชุมประธานกรรมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
    การประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง สคบท. กับ ทคบร.


มีนาคม 2561
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กุมภาพันธ์ 2561
    โครงการจัดหางานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กุมภาพันธ์ 2561
    สายตรงบูรพา ครั้งที่ ๓๒๕๖๑ ตอน เปิดบ้านครั้งใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2561
    Burapha University International College is working to improve the quality of research


มกราคม 2561
    กำหนดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561


มกราคม 2561
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘Newsletter


Calendar