กิจกรรม

News

ตุลาคม 2564
    BUUIC Open House - Virtual แนะแนวการเรียนหลักสูตรนานาชาติ และโอกาสสำหรับอนาคต


ตุลาคม 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี


ตุลาคม 2564
    สรุปผลการประเมินและมาตรการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


ตุลาคม 2564
    อธิการบดี ม.บูรพา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล


ตุลาคม 2564
    ม.บูรพา..จัดบรรยาย การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอให้นิสิตทำแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในแต่ละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคการศึกษา
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการฉีดวัคซีน ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควต้าวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 จาก อว.


กันยายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๔


กันยายน 2564
    ประสิทธิผลของยาเลือดงาม และยากรดมีเฟนามิค เพื่อลดอาการปวดประจำเดือนในสตรีเยาวชนไทย


กันยายน 2564
    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี


กันยายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพา นำนักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


กันยายน 2564
    รายนามผู้เกษียณอายุราชการและเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    พิธีมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ ของสหภาพยุโรป EU


กันยายน 2564
    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


มิถุนายน 2564
    มหาวิทยาลัยบูรพาเลื่อนกำหนด วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561Newsletter


Calendar