กิจกรรม

News

มีนาคม 2560
    นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33


มีนาคม 2560
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา
    แนวปฏิบัติในช่วง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


กุมภาพันธ์ 2560
    รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ต้อนรับ สทศ. และคณาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    มหาวิทยาลัยบูรพา เร่งแก้ไขปัญหาการจราจร
    ผู้บริหารเยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ผู้บริหารเยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
    นิทรรศการนำเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมบูรพา ไทย-อาเซียน ๒๐๑๕ : แหล่งมะละกา
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เผยแนวทางปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2560
    ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กองนิติการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
    A-Math ประเภทคู่ คว้าเหรียญเงิน สุรนารีเกมส์


กุมภาพันธ์ 2560
    จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


กุมภาพันธ์ 2560
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี
    ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมส่วนงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี ดูงาน
    กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


กุมภาพันธ์ 2560
    กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๒๒๕๖๐
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น จัดสัมมนา คอร์รัปชั่น....หายนะประเทศไทย
    โครงการประกวดพากย์เสียงภาพยนต์ภาษาจีนเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ


กุมภาพันธ์ 2560
    อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ให้โอวาทนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔


กุมภาพันธ์ 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ AIS ติดตั้งสัญญาณ Free-WiFi ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โโรงเรียนวัดป่าประดู่โ จังหวัดระยอง
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการเปิดใจรักการเรียนรู้ ปีที่ ๗
    ปรับปรุงจุดให้บริการ ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต


กุมภาพันธ์ 2560
    สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนการออกกำลังกาย จัดกิจกรรม สนอ. ก้าวไกลห่วงใยสุขภาพ


กุมภาพันธ์ 2560
    Ms. Aqsa Nawaz CounselorDeputy Head of Mission and delegates แห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์จีนศึกษา
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมโครงการเทา งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐
    รองฯ ฝ่ายบริหาร ไขข้อข้องใจ อาคารโลกใต้ทะเล
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ทีมพยาบาลปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และหัดเยอรมัน
    โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ -เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบยั่งยืน-


กุมภาพันธ์ 2560
    โครงการจัดหางานสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในการบริหารงาน คณะเภสัชศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2560
    การประชุมวิชาการ 2017-9th International Conference on Knowledge and Smart Technology KST


กุมภาพันธ์ 2560
    ค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๖
    ผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมส่วนงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะการจัดการฯ
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


กุมภาพันธ์ 2560
    ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการ Service point ใน ม.บูรพา
    จิสด้า จับมือ มหาวิทยาลัยบูรพา ทำMOU เน้นวิจัย พัฒนา สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ


กุมภาพันธ์ 2560
    นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาร่มร่อน ทีมชาติไทย


กุมภาพันธ์ 2560
    นิสิตภูฏาน คณะพยาบาลศาสตร์เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายฮาร์กา บาฮาดู ซับบา


กุมภาพันธ์ 2560
    ทีมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยบูรพา คว้า ๕ รางวัลชมเชย จากกิจกรรม RPST YOURS BIGCAMERA CAMP ครั้งที่ ๔


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
    รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นิเทศลูกศิษย์ที่เรียนสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา


มกราคม 2560
    เปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2560
    พิธีนั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีกับทีมนิสิตนักกีฬาเรือใบ ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา


มกราคม 2560
    โครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


มกราคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ โสนอ. ก้าวไกลห่วงใยสุขภาพโ
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับประกาศนียบัตรการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๒


มกราคม 2560
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๑๒๕๖๐
    ทีมข่าว BUU News มหาวิทยาลัยบูรพา สัมภาษณ์ ภญ.ดร.ณัฏฐินี ธีรกุลกิตติพงศ์ เกี่ยวกับการเปิดตัวร้านจำหน่ายยา สยามบูรพา
    โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารร้านขายยาผ่านทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๒๕๖๐


มกราคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


มกราคม 2560
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารร้านขายยาผ่านทางคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๒๕๖๐


มกราคม 2560
    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน


มกราคม 2560
    ประชุมเตรียมงานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน และนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙


มกราคม 2560
    โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
    สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรโปรโมทธุรกิจของคุณผ่าน...สื่อ facebook,google อย่างไรให้น่าสนใจ
    สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสามาคมศิษย์เก่าสหรัฐอเมริกา A.U.A. จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
    บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ กุ้งเต้น ชนิดใหม่ของโลก


ธันวาคม 2559
    ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับมูลนิธิสวัสดีไทย
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการ Sharing Learning activity between students from University
    สำนักบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิต
    สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ.ชลบุรี


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6


กันยายน 2559
    คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา NRCT-IOCWESTPACศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลNewsletter


Calendar