กิจกรรม

News

ตุลาคม 2561
    ประชุมรับฟังการชี้แจงและไขข้อข้องใจ กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
    นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล Talent Award กับผลงานชื่อ Season Freeze


ตุลาคม 2561
    ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยบูรพาร่วม ระบายความสุข


ตุลาคม 2561
    คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ตุลาคม 2561
    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
    ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี


ตุลาคม 2561
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามกับบริษัทไบออท อินดัสทรี จำกัด เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงกัมเมล็ดมะขามปรับปรุงด้วยกระบวนการคาร์บอกซีเมทิลเลชัน
    ขอเชิญชวนติดตาม ช่อง BUU Channel ทาง Facebook
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา


ตุลาคม 2561
    คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
    ประวัติและผลงานผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อ
    ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


ตุลาคม 2561
    ขอเชิญติดตามชม..รายการสายตรงบูรพา ตอน....รองฯบริหารชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหาร


ตุลาคม 2561
    แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์เป็น ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
    กิจกรรม..ก้าว ลอง Run Have Fun ไปกับพี่ตูน บอดี้แสลม จังหวัดชลบุรี


ตุลาคม 2561
    ขอเชิญชวนติดตาม...รายการบูรพาวาไรตี้ ตอน..ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีพบประชาคมบูรพา


กันยายน 2561
    เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแข่งขันขับร้องเพลงจีน ชิงทุนการศึกษา
    การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ


กันยายน 2561
    งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑


กันยายน 2561
    ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ ๕๒๕๖๑


สิงหาคม 2561
    วันสถาปนาวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 24 ปีNewsletter

ตุลาคม 2561
    นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล Talent Award กับผลงานชื่อ Season Freeze


ตุลาคม 2561
    คอนเสิร์ตเพื่อการกุศล ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2561
    พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔


ตุลาคม 2561
    ขอเชิญชวนติดตาม ช่อง BUU Channel ทาง Facebook


ตุลาคม 2561
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


ตุลาคม 2561
    ขอเชิญติดตามชม..รายการสายตรงบูรพา ตอน....รองฯบริหารชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งบริหาร


ตุลาคม 2561
    กิจกรรม..ก้าว ลอง Run Have Fun ไปกับพี่ตูน บอดี้แสลม จังหวัดชลบุรี


ตุลาคม 2561
    ขอเชิญชวนติดตาม...รายการบูรพาวาไรตี้ ตอน..ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีพบประชาคมบูรพา


กันยายน 2561
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
    การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Calendar