กิจกรรม

News

กุมภาพันธ์ 2563
    สาธิตที่รัก รันนิ่ง SatitTeerak Running


กุมภาพันธ์ 2563
    สารอธิการบดีในโอกาสการจัดงานสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแห่งความรัก
    ขอเชิญติดตามชม..รายการบูรพาวาไรตี้..ตอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะยอดนิยม มีความแข็งแกร่งทางวิชาการและมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หนึ่งในทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ท้าทายต่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ Full assessment
    สมาคมเภสัชกรชลบุรี สมาคมผู้ประกอบการร้านยา จ.ชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา
    การโครงการ เติมดิน เติมใจ ให้สวนนันฯ มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลประกวดถ่ายภาพ
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่ G-Green ระดับประเทศ
    ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
    นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษางานดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และด้านการบริหารงานบุคคล
    ขอเชิญติดตามชม..รายการคลิปข่าว BUU NEWS ตอน คุณหมอแนะนำและเปิดศูนย์คัดกรองโรคจากประเทศจีน
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานเลี้ยงให้กับนิสิตชาวจีน เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน วันปีใหม่ของชาวจีน
    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Kwang Sup Shin
    4 นโยบายหลักเปิดเเผนนโยบายหลักปี 63


มกราคม 2563
    งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน รักษ์สุขภาพ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ


มกราคม 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ


ธันวาคม 2562
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานNewsletter

กุมภาพันธ์ 2563
    สาธิตที่รัก รันนิ่ง SatitTeerak Running


กุมภาพันธ์ 2563
    ขอเชิญติดตามชม..รายการบูรพาวาไรตี้..ตอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะยอดนิยม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส หนึ่งในทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ท้าทายต่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ Full assessment
    สมาคมเภสัชกรชลบุรี สมาคมผู้ประกอบการร้านยา จ.ชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา


กุมภาพันธ์ 2563
    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษางานดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และด้านการบริหารงานบุคคล
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานเลี้ยงให้กับนิสิตชาวจีน เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน วันปีใหม่ของชาวจีน


มกราคม 2563
    งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน รักษ์สุขภาพ พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

Calendar