กิจกรรม

News

ตุลาคม 2560
    ขอเชิญร่วมโครงการบูรพาร้อยรวมดวงใจ น้อมรำลึก องค์พ่อหลวงภูมิพล
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความอาลัยรักต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙
    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันลอยกระทง
    คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนิสิต ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการเจริญจิตภาวนาถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙


ตุลาคม 2560
    แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ


ตุลาคม 2560
    เสวนาสภากาแฟ ตุลาคม ๒๕๖๐
    จังหวัดชลบุรีเชิญร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
    ชมรมซอฟท์บอลมหาวิทยาลัยบูรพา อุ่นเครื่องกับนักซอฟท์บอลทีมชาติไทย เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดเตรียมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการพัฒนาหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก


ตุลาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้แก่จังหวัดจันทบุรี


ตุลาคม 2560
    สภามหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม ประธานสภาพนักงาน และนโยบายในการปฏิบัติงาน


ตุลาคม 2560
    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา


ตุลาคม 2560
    สำรวจพื้นที่เพื่อตั้งธนาคารกรุงไทย ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา


กันยายน 2560
    ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาพนักงาน


กันยายน 2560
    พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
    กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา นำดอกไม้จันทน์ที่บุคลากรและนิสิต ประดิษฐ์มอบให้แก่มหาวิทยาลัย


กันยายน 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุดา จันทร์ข้างแรม ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์


สิงหาคม 2560
    สำนักบริการวิชาการ และฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


สิงหาคม 2560
    พิธีเปิดโครงการ ศักดิ์ศรีแห่งบูรพา


กรกฎาคม 2560
    สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร BUU-GET 2017


พฤษภาคม 2560
    มหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำน้ำดื่ม ตรา มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจำหน่าย ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


ธันวาคม 2559
    มอป.ส่งมอบโครงการ Eco Coral Chamber มูลค่า 2,450,000 ให้กับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ธันวาคม 2559
    สวทล.เตรียมความพร้อมด้านการปฐมพยาบาลให้บุคลากร
    สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ
    สวทล.เตรียมความพร้อม ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560


พฤศจิกายน 2559
    ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง ให้สัมภาษณ์ เหตุการณ์ในคราวตามเสด็จถวายรายงานในพิธ๊เปิดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    ข่าวข้นรับอรุณ สัมภาษณ์ ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล


พฤศจิกายน 2559
    ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ เยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน


พฤศจิกายน 2559
    สำนักบริการวิชาการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


พฤศจิกายน 2559
    สวทล.เข้าร่วมสัมมนา SEAZA Conference 2016
    ผุ้บริหาร สวทล.ร่วมบันทึกรายการ มองชล ในตอนน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนางานด้านการวิจัยของสถาบันฯ


ตุลาคม 2559
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6Newsletter


Calendar