จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวแบบความเร็วสูง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานซื้อ เครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลวแบบความเร็วสูง

จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding

เอกสารแนบ

 Calendar