จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร อาคาร ๖๐ พรรษมหาราชินี 1

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร อาคาร ๖๐ พรรษมหาราชินี 1
Calendar