จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2รายการ โครงการSPIRE 2017-2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โครงการSPIRE (2017-2020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ
Calendar