จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค. ๒๕๖๒ ถึง ก.ย. ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. ๒๕๖๒ ถึง ก.ย. ๒๕๖๒)

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar