จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเดินสาย HDMI ห้องเรียน ๔๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่า จ้างเดินสาย HDMI ห้องเรียน ๔๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar