จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณธนิษฐฌา สรสุวรรณ วันที่ 18 พย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานแต่งงานคุณธนิษฐฌา ศรสุวรรณ วันที่ 18 พย.61 รายละเอียดแนบ
Calendar