จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักบุคลากร

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักบุคลากร ดังแนบ
Calendar