จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำจืดสำหรับใช้ในอาคารหอพัก

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำจืดสำหรับใช้ในอาคารหอพัก [ดาวน์โหลดประกาศ]
Calendar