จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2561

    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2.1

เอกสารแนบ 2.2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

 
Calendar