จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสิญจน์ เทียน และพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ประภาศรี ถนอมจิตร์

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายสิญจน์ เทียน และพวงมาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar