จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 124/2561 http://calendar.buu.ac.th/document/1525345445.pdf
Calendar