จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างติดตั้งวอลล์เปเปอร์และผ้าม่าน

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

http://calendapdfr.buu.ac.th/document/1437380572.
Calendar