จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2560

    ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ

 

เอกสารแนบ
Calendar