จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2560

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด โดยวิธีเฉพาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง

 

เอกสารแนบ

 
Calendar