จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2560

    ประกาศราคากลางปร 4 5 6 จ้างปรับปรุงหลังเวทีห้องประชุม 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศราคากลางปร 4 5 6 จ้างปรับปรุงหลังเวทีห้องประชุม 201 หอประชุมธำรง บัวศรี

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Calendar