รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2562

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ฝรั่งเศส

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่  หรือ www.huso.buu.ac.th 
Calendar