รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2560

    กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ศิราพรรณ แซ่อุ่ย

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา  จำนวน 1 อัตรา 

การรับสมัคร ต้องทำการสมัครด้วยตนเองภายในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หลักฐานในการสมัคร และคุณสมบัติของตำแหน่ง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองฏหมาย  

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 มาตฐานกำหนดตำแหน่ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ใบสมัคร

 
Calendar