กิจกรรม

ตุลาคม 2561

    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar