รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2557

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วุฒิ ม.6เทียบเท่า ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

รับสมัครนิสิตระดับ ป.ตรี สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (วุฒิ ม.6/เทียบเท่า) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557ตั้งแต่  วันนี้ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดการรับสมัคร
Calendar