ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พฤศจิกายน 2565
    ศูนย์จีนศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ ย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์จีนศึกษา สำนักงานอธิการบดี


พฤศจิกายน 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ สหภาพยุโรป EU จัดโครงการ BUU Tech Talk 2022


พฤศจิกายน 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น


ตุลาคม 2565
    สถาบันวิทย์ ฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

>>ค้นหาข่าวย้อนหลัง<<


SearchNews

พฤศจิกายน 2565
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดในข้อไหล่ 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางด้านไดนามิกส์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Google ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อBreathing tube with MR290Adult จำนวน 500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์การหล่อโลหะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรม NX Academic Perpetual ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 วันนี้ - 18 มกราคม 2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทผ่านกล้อง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดการหมุนระนาบแสง Polarimeter
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality สำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิธี e-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง Water Purification System
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด 1 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรด ATR-FTIR Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้ไม้ 811x59x67.5 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Mask Disposible หูเกี่ยว จำนวน 2000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกลั่นระเหย 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องเขย่าสารแบบออร์บิทัลชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทางด้านเซลล์วิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑๐๐ เครื่อง e-bidding
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร ArchiCAD Academic license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 155 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1465-2565 สังกัดสำนักงานการศึกษา
    ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
    สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๒ อัตรา
    กองบริหารการศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองบริหารการศึกษา
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต็มตัวขนาดเท่าคนจริงสลับเพศได้ฯ
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดดัชนีหักเห Refractometer
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อตู้แช่แข็ง Freezer 1 ตู้


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่วางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Tas Mepilex Ag 20 x 50 m. จำนวน 100 ชิ้น
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องวัดค่าออสโมลาริตี้ในสารละลาย
    ศูนย์จีนศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ ย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์จีนศึกษา สำนักงานอธิการบดี


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมี แบบต่อท่อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งน้ำและตัวทำละลายแบบพ่นฝอย ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมช่วยออกแบบอาคาร ArchiCAD Academic licenseโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไม้ 811x59x67.5 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นอินฟาเรด ATR-FTIR Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นระเหย 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าสารแบบออร์บิทัลชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
    ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 155 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 3.00 x 4.00 x 0.85 ม. ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บสารเคมีและสารอันตราย ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ ขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการดูดจ่ายสารละลายพร้อมภาชนะที่มีช่องสำหรับ ดูดจ่ายสาร สำหรับใช้ในกล้องจุลทรรศน์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษา Google Workspace for Education Plus จำนวน 36,125 ชุด ด้วยวิธี e-bidding
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาออกแบบแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด ครั้งที่2
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมี แบบต่อท่อ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด


พฤศจิกายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อฐานข้อมูล Micromedex 1 ระบบ
    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อสารเคมีฯ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ Notebook Lenovo รุ่น E590 จำนวน 60 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารฯ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ 2 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ สหภาพยุโรป EU จัดโครงการ BUU Tech Talk 2022
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดกล้องมิลเลอร์เลสพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อคอมพิงเตอร์โน๊ตบุ๊ก 3 เครื่อง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 2,000x1,200x850 มม. ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point แบบที่ 2 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 15 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 15 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเสื้อสูทคณะครูและผู้บริหาร จำนวน 11 ตัว และสูทนักเรียน จำนวน 58 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดเสื้อสูทคณะครูและผู้บริหาร จำนวน 11 ตัว และสูทนักเรียน จำนวน 58 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง


พฤศจิกายน 2565
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฐานข้อมูล Micromedex โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบักรักษาโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


พฤศจิกายน 2565
    ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐๒๕๖๕
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น


พฤศจิกายน 2565
    ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    คณะเภสัชศาสตร์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Dermatix Ultra 15 Gm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีระบบ Spectrophotometer ในผลิตภัรฑิสัตว์น้ำ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร Multiparameter ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำชนิดตั้งโต๊ะพร้อมโต๊ะสำหรับวาง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ตู้


พฤศจิกายน 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมี
    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์


ตุลาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซอฟต์แวร์เพื่อการจำลองการทำงานระหว่างเครื่องจักร
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออวัยวะเทัยมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศฯ


ตุลาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จำนวน 11 เดือน
    ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรแกรม NX Academic Perpetual
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เครื่องทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุโดยการเผา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงหลังคาด้านหน้าอาคารฉลองราชย์ 50 ปี โดยเฉพาะเจาะจง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา Dermatix Ultra 15 Gm. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและดำเนินงาน ณ ศูนย์วิจัยฯ
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการติดต่อรับ-ส่งหนังสือเอกสารระหว่างคณะฯ
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับ-ส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายฯ
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับ-ส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลอาชีวอนามัยฯ
    ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการสารสนเทศ
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.- ก.ย65 คณะวิทยาการสารสนเท


ตุลาคม 2565
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ [กค.-กย.๖๕]


ตุลาคม 2565
    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา


ตุลาคม 2565
    คณะเทคโนโลยีทางทะเล รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566


ตุลาคม 2565
    ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 820-2553 สังกัดสำนักงานการศึกษา
    คลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ
    ม.บูรพา...รับมือ..จัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ตุลาคม 2565
    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1352-2562 สังกัดสำนักงานการศึกษา


ตุลาคม 2565
    ม.บูรพา..ต้อนรับ..คณะผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย


ตุลาคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจจับก๊าซในสิ่งแวดล้อม 1 เครื่อง
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบความร้อนไฟฟ้าทางสิ่งแวดล้อม 1 ตู้
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร 1 ชุด
    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น คณะสาธารณสุขศาสตร์


ตุลาคม 2565
    สถาบันวิทย์ ฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร


ตุลาคม 2565
    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลเปิดปิดห้องเรียน ฯลฯ ปีงบประมาณ 2565
    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง


ตุลาคม 2565
    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม


ตุลาคม 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ตุลาคม 2565
    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.


ตุลาคม 2565
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา


กันยายน 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕


กันยายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความอาคารมหิตลาธิเบศร อาคารหอประชุมและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองวัดความสั่นสะเทือนเฉพาะมือและแขน


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


กันยายน 2565
    ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


กันยายน 2565
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายมาสังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


สิงหาคม 2565
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสารสนเทศศึกษา


มิถุนายน 2565
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง


เมษายน 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำไตรมาสที่ 2


กุมภาพันธ์ 2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสลิงฉุดลิฟท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


มกราคม 2565
    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ ๑


พฤศจิกายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์


กันยายน 2564
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


มกราคม 2561
    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์Newsletter


Calendar