กิจกรรม

News

พฤศจิกายน 2565
    คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา


พฤศจิกายน 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ สหภาพยุโรป EU จัดโครงการ BUU Tech Talk 2022


พฤศจิกายน 2565
    ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐๒๕๖๕
    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น


ตุลาคม 2565
    คลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ


ตุลาคม 2565
    ม.บูรพา..ต้อนรับ..คณะผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย


กันยายน 2565
    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕Newsletter


Calendar