กิจกรรม

News

มีนาคม 2566
    มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว จากระบบการให้คะแนนมหาวิทยาลัยสุขภาพ HURS


มีนาคม 2566
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563
    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561-2562


มีนาคม 2566
    โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 7 มีนาคม 2566


มีนาคม 2566
    โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 6 มีนาคม 2566


กุมภาพันธ์ 2566
    สภาพนักงาน ม.บูรพา...เชิญชวน...ส่งมอบสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ ...มาสร้างพลังงานสะอาด ในโครงการส่งขยะกลับบ้าน


กุมภาพันธ์ 2566
    BUU JOB FAIR 2023


กุมภาพันธ์ 2566
    ม.บูรพา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒
    ม.บูรพา..จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ ๒
    ม.บูรพา...ผลักดันและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร... ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ


กุมภาพันธ์ 2566
    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


กุมภาพันธ์ 2566
    สภาพนักงาน..รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้..จากคณะศึกษาศาสตร์


กุมภาพันธ์ 2566
    ม.บูรพา ต้อนรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน... ในการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 317


กุมภาพันธ์ 2566
    มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


กุมภาพันธ์ 2566
    EDU OPEN HOUSE 2023Newsletter


Calendar