จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานออกแบบต่อเติมหลังคารอบอาคารและพื้นที่ร้านอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ริวา ภัทรชัยวิช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานออกแบบต่อเติมหลังคารอบอาคารและพื้นที่ร้านอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศ
Calendar