จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar