จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

 

ประกาศผลผู้ชนะให้เช่าพื้นที่ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

จำนวน ๕ เครื่อง
ภายในอาคารหอพักนิสิต

รายละเอียด

 
Calendar