จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อสิทธิ์เข้าในงานซอฟแวร์ERPของบริษัทSAP เพื่อใช้ในโครงการห้องLAB ERPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ริวา ภัทรชัยวิช

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อสิทธิ์เข้าในงานซอฟแวร์ERPของบริษัทSAP เพื่อใช้ในโครงการห้องLAB ERPโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะบริหารธุรกิจ

 

เอกสารแนบ
Calendar