จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายนอกอาคารพิบูลบำเพ็ญ 4 จำนวน 5 ซุ้ม

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar