จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เข้าคณะโลจิสติกส์ ชั้น 3

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เข้าคณะโลจิสติกส์ ชั้น 3 ตึกเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบดังนี้ เอกสารแนบ 
Calendar