จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [เดือน มกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ [เดือน มกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖]

 

เอกสารดังแนบ
Calendar