จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    คณะโลจิสติกส์ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคา

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 9000 ขนาด 15000  ขนาด 22000  และ ขนาด 30000 BTU ด้วยวิธีประกวดราคา ดังเอกสารแนบดังนี้  เอกสารแนบ
Calendar