จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อัญชสา ขำอยู่

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
Calendar