จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศที่ 28/2566
Calendar