จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.2566 - มี.ค.2566

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2566 - มี.ค.2566)

 

เอกสารแนบ
Calendar