จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยโครงการในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาสถานีเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใน ฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยโครงการ ในการดำ เนินงานโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาสถานีเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar