จัดซื้อจัดจ้าง

เมษายน 2566

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar