จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2566

    ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Calendar