จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง คณะสาธารณสุขศาสตร์

   - ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

   - เอกสารประกวดราคาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

   - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

   - ร่างขอบเขตเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์
Calendar