จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์

   - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง

   - ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง

   - เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง 1 เครื่อง
Calendar