จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 ตู้

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำ 1 ตู้

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar