จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar