จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะเทคโนโลยีทางทะเล

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (คณะเทคโนโลยีทางทะเล) 
Calendar