จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2565

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

- วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ (ดาวน์โหลดประกาศ)

- รายละเอียดร้านรีดผ้า (ดาวน์โหลด)

- รายละเอียดล๊อกอาหาร (ดาวน์โหลด)
Calendar