รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว เสาวนีย์ ลิ้มประไพ

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา  ดังนี้            

              ๑. เจ้าหน้าที่การตลาดและขาย
 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประกาศ 
                                   ใบสมัคร ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพ
Calendar